ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ВИК ИНСТАЛАЦИИ

ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК

Освен, че сме се специализирали в аварийни услуги и планирани ВиК ремонти, разполагаме с компетентни инженери и водопроводчици, които могат да проектират и впоследствие да изградят водопроводна инсталация с всички прилежащи към нея елементи.

411.bg притежава необходимата техника за супер мащабни проекти, чрез която да извършваме изкопни дейности, да полагаме и монтираме тръби и т.н. Преди това ще проектираме самата инсталация, а накрая при Ваше желание фирмата ни ще поддържа и ВиК системата.

Тези дейности не зависят от вида на сградата, за която ще изграждаме водопреносната система – дали ще е жилищна, бизнес, обществена. Работим с различни диаметри на тръбите и разполагаме с такива от най-различен материал – полипропилен, PVC, полиетилен и др. Нашите квалифицирани инженери ще Ви предложат най-добрия вариант за Вас според особеностите на терена и Вашите изисквания и бюджет.

По местата, където има проблеми с водоснабдяването (недостатъчен дебит или количество вода, увеличен брой потребители), може да се наложи изграждането на хидрофорна система. Може да сте сигурни, че като резултат няма да имате досегашните досадни проблеми с водоснабдяването.

Хидрофорната система се състои от помпа или няколко такива, електрическо управление, допълнителни защити и междинни резервоари. Тези системи могат да бъдат свързани към централната мрежа, но и към друг водоизточник – кладенец, сонда, каптаж и др. Важно е да отбележим, че свързването става чрез използването на междинен резервоар – ако го свържем директно към мрежата, това би понижило цялостното налягане.

При ситуациите, когато ще черпите вода от подпочвени води, кладенец и др., е необходимо да се направи химически анализ, за да се определи дали е годна за употреба. Чак след това ще получите разрешение за използването на тази вода.

Изграждането на ВиК е изключително отговорна дейност, състояща се от няколко етапа – оглед и планиране, разработване на проект, изпълнението му, контрол и поддръжка на вече готовата инсталация. Независимо дали искате цялостно изпълнение или консултация по определен етап, може да разчитате на специалистите на 411.bg

МЕНЮ

Гаранция за извършена услуга се дава при представяне на издаден на място документ и визитка на управителя.
20 лв. такса за посещение, оглед и диагностика.