ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ВИК ИНСТАЛАЦИИ

ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК

Освен, че сме се специализирали в аварийни услуги и планирани ВиК ремонти, разполагаме с компетентни инженери и водопроводчици, които могат да проектират и впоследствие да изградят водопроводна инсталация с всички прилежащи към нея елементи.

411.bg притежава необходимата техника за супер мащабни проекти, чрез която да извършваме изкопни дейности, да полагаме и монтираме тръби и т.н. Преди това ще проектираме самата инсталация, а накрая при Ваше желание фирмата ни ще поддържа и ВиК системата.

Тези дейности не зависят от вида на сградата, за която ще изграждаме водопреносната система – дали ще е жилищна, бизнес, обществена. Работим с различни диаметри на тръбите и разполагаме с такива от най-различен материал – полипропилен, PVC, полиетилен и др. Нашите квалифицирани инженери ще Ви предложат най-добрия вариант за Вас според особеностите на терена и Вашите изисквания и бюджет.

По местата, където има проблеми с водоснабдяването (недостатъчен дебит или количество вода, увеличен брой потребители), може да се наложи изграждането на хидрофорна система. Може да сте сигурни, че като резултат няма да имате досегашните досадни проблеми с водоснабдяването.

Хидрофорната система се състои от помпа или няколко такива, електрическо управление, допълнителни защити и междинни резервоари. Тези системи могат да бъдат свързани към централната мрежа, но и към друг водоизточник – кладенец, сонда, каптаж и др. Важно е да отбележим, че свързването става чрез използването на междинен резервоар – ако го свържем директно към мрежата, това би понижило цялостното налягане.

При ситуациите, когато ще черпите вода от подпочвени води, кладенец и др., е необходимо да се направи химически анализ, за да се определи дали е годна за употреба. Чак след това ще получите разрешение за използването на тази вода.

Изграждането на ВиК е изключително отговорна дейност, състояща се от няколко етапа – оглед и планиране, разработване на проект, изпълнението му, контрол и поддръжка на вече готовата инсталация. Независимо дали искате цялостно изпълнение или консултация по определен етап, може да разчитате на специалистите на 411.bg