Късо съединение- откриване, диагностика, отстраняване

Откриването и отстраняването на къси съединения е една от най-наложителните и екстрени дейности, които трябва да бъдат извършени при повреда в електрическата инсталация, за да не се стигне до по-сериозни и тежки последици.

Мнозина в своя бит са се сблъсквали с възникване на късо съединение – то може да се появи в различни електрически уреди, осветителни тела, ключове, контакти или в елтаблото; по принцип навсякъде, където има електрическа верига.

Ако се стигне до ситуация, при която някъде във Вашата електрическа инсталация се е получило късо съединение, позвънете незабавно на телефоните ни – и специализираните екипи на 411.bg ще бъдат при Вас по възможно най-бързия начин, за да открият, диагностицират и премахнат възникналия проблем.

За да бъде установено къде точно е мястото на късото съединение, съществуват сигурни съвременни инструменти и апаратури, с които ние разполагаме. С тяхна помощ нашите специалисти ще открият и отстранят късото съединение, след което ще сменят авариралото или рисково звено във Вашата инсталация – за да можете отново спокойно и комфортно да използвате Вашите електрически уреди и оборудване.

Монтаж електромер

Цени : 

– цените за откриване и отстраняване на къси съединения се определят след оглед на място.

Когато имате съмнение, че от Вашата инсталация нерегламентирано се източва електричество, тогава откриването на евентуална кражба на ток е наложителна дейност. За да бъде извършена резултатно и ефективно, се обърнете към специалистите на 411.bg, които притежават необходимата квалификация и техническо оборудване. Те са в състояние да установят дали някой от Вашите съседи не злоупотребява в това отношение.

Обикновено звената, където се извършва кражба на ток, се намират във вътрешната сградна инсталация; това може да стане също така и от външен енергиен източник или разклонителна кутия.

Трябва да се знае, че е трудно потребителят сам да установи дали някой извършва кражба на ток от неговата инсталация. Затова нашите специалисти в случай на повикване идват при Вас, извършват необходимите замервания на подаваната и потребявана еленергия; и ако, действително се открие кражба на ток, ще установят конкретното място и посоката на отклонение.

Но не само това: ако се открие нереграментирано включване във Вашата инсталация, ние Ви издаваме протокол, подписан от правоспособни електротехници, с описание на конкретната ситуация и становище за това кой и как го е осъществил. Протоколът може да Ви послужи като валидно доказателство за представяне пред контролните органи. Така ще бъде открита кражбата на ток – а Вие ще разполагате с документ за последващи действия от Ваша страна пред съответните институции.

Цени : 

– откриване на кражба на ток – от 60 до 80 лв.

– издаване на протокол – 50 лв.

МЕНЮ

Гаранция за извършена услуга се дава при представяне на издаден на място документ и визитка на управителя.
30 лв. такса за посещение, оглед и диагностика.