Аварийни електроуслуги до всяка точка на града

Аварийното осветление е задължителен елемент от осигуряването на безопасността на всяка една обществена или публична сграда без изключение – като се започне от зданията на правителствените и местни институции и се стигне до квартално барче или закусвалня.

Изискванията към него са предписани точно и ясно в инструкциите за противопожарно осигуряване – до изхода на всяка офисна, обслужваща или производствена сграда задължително се монтира електрически ключ (прекъсвач), чрез който след работно време се изключва захранването с електрически ток; остават включени само съответните аварийни осветителни тела, алармената система и евентуално техника със специализирани функции, ако е налице такава.

Мотивът за подобни мерки за безопасност е разбираем: винаги след работно време по най-различни причини като, например, претоварване на електрическата инсталация или некоректни изчисления още при нейния монтаж, може да възникне пожароопасна ситуация. Чрез специалния прекъсвач се отстранява този евентуален риск, като остават да функционират само аварийното осветление и другата специализирана техника.

Това осветление е неотменима част от сградите и помещенията, където се събират много хора – концертни и театрални зали, киносалони, ритуални помещения, офисни здания и др.

Нашите специалисти от 411.bg са в състояние да проектират, изградят и монтират аварийно осветление според Вашите нужди и потребности – достатъчно е да ни потърсите, за да получите внимание, консултация и високо качество на необходимата Ви услуга!

Аварийно осветление

Под израза алтернативно осветление може да се разбират различни начини, схеми, инсталации и осветителни тела, различаващи се от стандартните, използвани в масовата практика. Към него се прибягва в различни случаи: при липса на пряк достъп до електропреносната мрежа (например, на вила в изолирана местност, в лагерно-палаткови условия, по време на туристически походи, на необорудвани къмпинги и т. н.), просто от желание за икономия на електрическа енергия и др.

При желание за използване на алтернативно осветление обикновено на първо място изниква въпросът за осветителните тела, а на второ място, което е свързано повече с желанието да се направи икономия – за енергийния източник.

Когато разполагаме с нормално захранване от електропреносната мрежа, основен акцент се слага върху вида на осветителните тела. Засега практиката показва, че най-добър резултат по отношение на икономията на електрически ток дават светодиодните осветителни модули, както и светодиодните ленти. Също така може да се използват енергоспестяващи електрически крушки.

По-сложен е въпросът, ако не разполагаме с достъп до електропреносната мрежа. Тогава като енергиен източник за алтернативно и икономично осветление, както и за други нужди, може да се използват слънчеви енергийни панели, ветрогенератори за домашни нужди, различни електрогенератори с двигатели с вътрешно горене, акумулатори и т. н.

При проектирането, изграждането и монтирането на алтернативно и икономично осветление са особено характерни строгата специфика и инвидиуалност на всеки отделен случай – ето защо потърсете за консултация нашите висококвалифицирани специалисти, с чиято помощ да осъществите Вашата идея!

Икономично осветление

Когато влизаме в някоя сграда, сред първите елементи от нейния интериор, които ни се хвърлят на очи, е стълбищното осветление – и ако то не отговаря на съвременните изисквания, явно е дошло време за неговата подмяна.

Това се налага не само поради естетически нужди – но вече, с прилагане на днешните технологии, и с чисто прагматична цел. Известно е, че твърде дълго време стълбищното осветление работи без никаква нужда от него просто, защото по това време в коридорите и по стълбищата няма хора. Проблемът се избягва донякъде с помощта на известните ни часовникови механизми – но само донякъде. Ала вече модерното осветително оборудване предлага сензори за движение – по този начин осветлението по стълбищата и коридорите се включва единстено при поява на човек и то само в съответния осветляем участък, където се намира той.

Не бива да се забравя, че съвременните осветителни тела, освен модерния си външен вид и елегантна визия, имат и ниска степен на консумация на електрическа енергия – което възвръща в кратки срокове разходите по техния монтаж, след което сметките за ток в този участък от съответната сграда намаляват драстично.

Като се имат предвид преимуществата модерните и икономични иновации в тази област, Ви каним да се обърнете към нашите доказани професионалисти от411.bg – които ще Ви консултират, проектират и извършат подмяната на стълбищното осветление!

Стълбищно осветление
МЕНЮ

Гаранция за извършена услуга се дава при представяне на издаден на място документ и визитка на управителя.
30 лв. такса за посещение, оглед и диагностика.