Проектиране и узаконяване на ел. инсталации в жилищни, търговски и бизнес сгради

Проектирането и узаконяването на електрическата инсталация (респективно на електрическите инсталации, ако са повече от една) е изключително важен елемент във всяка новострояща се или ремонтирана сграда. Поради спецификата на тези дейности те трябва да се извършват от специалисти, които владеят професионално тази материя, към която справедливо има твърде високи изисквания – причината е, че ако не бъдат спазени, както лесно можем да се досетим, възникват рисковани ситуации. Затова проектирането, изграждането, монтирането, узаконяването и включването в експлоатация на новата или основно ремонтираната електрическа инсталация трябва да бъде извършено от опитни електротехници, за които това е позната и многократно проверена дейност. При това потребителите трябва да знаят, че електроинсталациите са различни видове в зависимост от предназначението и местопложението им – вътрешни, силови, заземителни, занулителни, външни и т. н. Това толкова повече изисква участието на компетентни специалисти в тяхното проектиране и узаконяване, за да съответстват на целите, които клиентът си поставя с употребата им.

 

Също така, важно обстоятелство, което налага компетентно и професионално проектиране и узаконяване на електрическата инсталация, е фактът, че тя е основна част от сградата – без чието точно функциониране на законно основание самото здание не може да бъде прието от съответните контролиращи органи и инстанции. Трябва да се знае, че изискванията към електроинсталацията, поради високата степен на възможни рискови ситуации в процеса на експлоатирането й, са стриктни и недопускащи компромиси. Това е в интерес на самия потребител, защото гарантира неговата и на другите ползватели сигурност и безопасност – но, също така, означава, че документацията по проектирането, изграждането и монтирането трябва да е безупречна, без пропуски и недостатъци. Това е още едно условие, поради което с тази дейност е желателно да се занимават компетентни специалисти с добър опит в сферата на електрифицирането на различни типове сгради: частни еднофамилни къщи и вили, жилищни кооперации, обществени или офисни здания, търговски обекти, ресторанти, помещения за културни прояви – концертни, театрални, със специално техническо оборудване като кинозали, зали за официални административни актове, за тържествени случаи и т.н.

 

Спазването на законовите изисквания към електрическата инсталация обаче е наложително не само поради формалните законови изисквания и съответните наредби – но и по причина на това, че ако не бъде извършено по правилата, ще бъде нарушено не само функционирането на захранваните от нея уреди и системи, а боравенето с тях е възможно да донесе рискове за потребителя.

 

Ето защото проектирането и последващото узаконяване на електрическата инсталация се възлага само на компетентни електротехници и специалисти, които са способни да реализират тази работа и да изпълнят процедурите в съотвествие с високата отговорност, изисквана при практикуването на тези дейности.