Преместване на електроуреди, ел. табла, контакти и ключове

Често след извършен ремонт в кухня, баня или санитарно помещение се налага да бъде извършено преместване на бойлер. В този случай е необходим специалисти както по водопровод и канализация, така и електротехник – съчетаването на техните дейности подсигурява демонтирането по безопасен начин на бойлера, а също и последващия му монтаж на новото място.

В процеса на преместването на бойлера отначало се обезопасяват електровръзките с неговото табло. По отношение на сигурността това е изключително важно. Лесно можем да си представим колко тежки може да бъдат последствия от контакта между оголен електрически кабел, по който тече ток, и влажната среда в банното или санитарно помещение.

Затова преместването на бойлера започва едва, след като се убедим, че всички негови електрически връзки са прекъснати.

По същия стриктен и последователен начин се извършва монтажа на бойлера на новото място – най-напред се свързва с водопроводната инсталация, след което се пристъпва към електрообслужването. Монтира се табло за неговото управление, към което се свързва бойлерът, после се занулява и се проверява за утечки.

Дейността по преместване на бойлера е трудоемка, високоспециализирана и твърде отговорна по отношение на сигурността и безопасността – затова трябва да се извършва само от професионалисти със съответната квалификация. Такива специалисти ще намерите при нас в 411.bg – достатъчно е да позвъните, когато имате нужда. Те Ви очакват, за да извършат преместването на Вашия бойлер!

Монтаж на бойлер

При основен ремонт и промяна в архитектурните особености на дадена сграда – например, когато се събарят или изграждат стени, често се налага преместване на електрическото табло.

Това е извънредно отговорна дейност, която при грешки носи изключително висока степен на риск за здравето и живота. Ето защо се извършва единствено и само от електротехници със съответната правоспособност и квалификация.

Когато се налага преместване на електрическо табло, се удължават (респективно, скъсяват) наличните кабели, за да отговаря дължината им на разстоянието до новото място. По време на тази дейност се спазват стриктни мерки за безопасност, при нужда се поставят предохранителни табели с необходимите надписи, внимателно се наблюдава за съвпадението между напречните сечения на новите и старите кабели. Извършва се основна проверка на електрическата инсталация и се прави схема на нейните съставни части. След това таблото се разглобява и пренася до новото му местоположение, където отново бива сглобено. По време на целия процес се следи за строгото съблюдаване на мерките за безопасност.

В случай, че се нуждаете от преместване на електрическото табло, не се колебайте да потърсите нашите специалисти от 411.bg – те ще осъществят цялата операция със спазване на всички технически и обезопасителни изисквания, за да се радвате на безпроблемно и нормално функциониране на Вашата електрическа инсталация!

Монтаж на предпазители

Нерядко са случаите, когато след ремонт и промени в конфигурацията на помещенията чрез добавяне или премахване на строителни елементи (например, преградни стени, колони, стълбища и т. н.), както и при най-обикновени размествания на мебелите, се налага преместване на електрическите контакти и ключовете за осветлението. Причината е, че, след извършване на подобни изменения в интериора на жилищните или служебни помещения, старото местоположение на ключовете и контактите вече на отговаря на новите потребности. Необходим е демонтаж на старите и изграждане (вкопаване) на нови електрически гнезда, замяна на конзоли, монтиране на нови разклонителни кутии, контакти и ключове. След края на работния процес по преместването на контактите и ключовете се извършва основна проверка на функциите им в новото местоположение, за да се гарантира безопасността и комфорта на потребителя, който ще борави с тях.

Всички тези дейности са добре усвоени и се извършват с високо качество на услугата от специалистите на 411.bg. Те разполагат с най-съвременно и модерно оборудване, с помощта на което изпълняват Вашите желания квалифицирано и в кратък срок. Ако се нуждаете от преместване на контакти и ключове, не се колебайте да се свържете с нас!

Монтаж на контакти и ключове

Цени : 

– в бетон – 1.8 лв. на линеен метър

– в тухла – 1.4 лв. на линеен метър

МЕНЮ

Гаранция за извършена услуга се дава при представяне на издаден на място документ и визитка на управителя.
30 лв. такса за посещение, оглед и диагностика.