/* Plugin Name: Black Studio TinyMCE Widget Plugin URI: https://wordpress.org/plugins/black-studio-tinymce-widget/ Description: Adds a new "Visual Editor" widget type based on the native WordPress TinyMCE editor. Version: 2.2.10 Author: Black Studio Author URI: http://www.blackstudio.it Requires at least: 3.1 Tested up to: 4.5 License: GPLv3 Text Domain: black-studio-tinymce-widget Domain Path: /languages */ // Exit if accessed directly if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) { exit; } /** * Main plugin class * * @package Black_Studio_TinyMCE_Widget * @since 2.0.0 */ if ( ! class_exists( 'Black_Studio_TinyMCE_Plugin' ) ) { final class Black_Studio_TinyMCE_Plugin { /** * Plugin version * * @var string * @since 2.0.0 */ public static $version = '2.2.10'; /** * The single instance of the plugin class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $_instance = null; /** * Instance of admin class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $admin = null; /** * Instance of admin pointer class * * @var object * @since 2.1.0 */ protected static $admin_pointer = null; /** * Instance of compatibility class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $compatibility = null; /** * Instance of the text filters class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $text_filters = null; /** * Return the main plugin instance * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function instance() { if ( is_null( self::$_instance ) ) { self::$_instance = new self(); } return self::$_instance; } /** * Return the instance of the admin class * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function admin() { return self::$admin; } /** * Return the instance of the admin pointer class * * @return object * @since 2.1.0 */ public static function admin_pointer() { return self::$admin_pointer; } /** * Return the instance of the compatibility class * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function compatibility() { return self::$compatibility; } /** * Return the instance of the text filters class * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function text_filters() { return self::$text_filters; } /** * Get plugin version * * @return string * @since 2.0.0 */ public static function get_version() { return self::$version; } /** * Get plugin basename * * @uses plugin_basename() * * @return string * @since 2.0.0 */ public static function get_basename() { return plugin_basename( __FILE__ ); } /** * Class constructor * * @uses add_action() * @uses add_filter() * @uses get_option() * @uses get_bloginfo() * * @global object $wp_embed * @since 2.0.0 */ protected function __construct() { // Include required files include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-widget.php' ); // Include and instantiate admin class on admin pages if ( is_admin() ) { include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-admin.php' ); self::$admin = Black_Studio_TinyMCE_Admin::instance(); include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-admin-pointer.php' ); self::$admin_pointer = Black_Studio_TinyMCE_Admin_Pointer::instance(); } // Include and instantiate text filter class on frontend pages else { include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-text-filters.php' ); self::$text_filters = Black_Studio_TinyMCE_Text_Filters::instance(); } // Register action and filter hooks add_action( 'plugins_loaded', array( $this, 'load_compatibility' ), 50 ); add_action( 'widgets_init', array( $this, 'widgets_init' ) ); } /** * Prevent the class from being cloned * * @return void * @since 2.0.0 */ protected function __clone() { _doing_it_wrong( __FUNCTION__, __( 'Cheatin’ uh?' ), '2.0' ); } /** * Load compatibility class * * @uses apply_filters() * @uses get_bloginfo() * @uses plugin_dir_path() * * @return void * @since 2.0.0 */ public function load_compatibility() { // Compatibility load flag (for both deprecated functions and code for compatibility with other plugins) $load_compatibility = apply_filters( 'black_studio_tinymce_load_compatibility', true ); if ( $load_compatibility ) { include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-compatibility.php' ); self::$compatibility = Black_Studio_TinyMCE_Compatibility::instance(); } } /** * Widget initialization * * @uses is_blog_installed() * @uses register_widget() * * @return null|void * @since 2.0.0 */ public function widgets_init() { if ( ! is_blog_installed() ) { return; } register_widget( 'WP_Widget_Black_Studio_TinyMCE' ); } /** * Check if a widget is a Black Studio Tinyme Widget instance * * @param object $widget * @return boolean * @since 2.0.0 */ public function check_widget( $widget ) { return 'object' == gettype( $widget ) && ( 'WP_Widget_Black_Studio_TinyMCE' == get_class( $widget ) || is_subclass_of( $widget , 'WP_Widget_Black_Studio_TinyMCE' ) ); } } // END class Black_Studio_TinyMCE_Plugin } // END class_exists check if ( ! function_exists( 'bstw' ) ) { /** * Return the main instance to prevent the need to use globals * * @return object * @since 2.0.0 */ function bstw() { return Black_Studio_TinyMCE_Plugin::instance(); } /* Create the main instance */ bstw(); } // END function_exists bstw check else { /* Check for multiple plugin instances */ if ( ! function_exists( 'bstw_multiple_notice' ) ) { /** * Show admin notice when multiple instances of the plugin are detected * * @return void * @since 2.1.0 */ function bstw_multiple_notice() { global $pagenow; if ( 'widgets.php' == $pagenow ) { echo '
'; /* translators: error message shown when multiple instance of the plugin are detected */ echo '

' . esc_html( __( 'ERROR: Multiple instances of the Black Studio TinyMCE Widget plugin were detected. Please activate only one instance at a time.', 'black-studio-tinymce-widget' ) ) . '

'; echo '
'; } } add_action( 'admin_notices', 'bstw_multiple_notice' ); } // END function_exists bstw_multiple_notice check } // END else function_exists bstw check Услуги в областта на ВиК, електронни, дърводелски услуги, отпушване, монтаж, демонтаж на инсталации, уреди, компоненти. Продажба бойлери
  • гр. София, ул. Мюнхен 2

  • 0878 433 411 / 0885 880 230

  • office@411.bg

411.bg предлага своите услуги в областта на ВиК, електронни, дърводелски услуги, отпушване, монтаж, демонтаж на различни инсталации, уреди, компоненти и други.

 

За пълна информация за цените и консултации- свържете се с нас! 

0879 439 411/0888 880 230

МОНТАЖ:

 

 мивка – от 20 до 40 лв. в зависимост от начина на захващане на мивката към стената и пода

 вертикален или хоризонтален бойлер до 80 л. – 60 лв.

– вертикален или хоризонтален бойлер над 100 л. – по договаряне

– стояща пералня – 40 лв.

пералня за вграждане – 52 лв.

кранове по договаряне според цолажа

мебели за баня – определя се след оглед

джакузи – определя се след оглед

тоалетно казанче – 25лв

конзолни чинии – 40лв

душ кабини – от 90 до 200 лв. в зависимост от вида на кабината и сложността на монтажа

душ батерии – от 25 до 40 лв. в зависимост от местоположението и вида на батерията

– меки връзки за чиста вода – 10 лв. за брой

гъвкава връзка за мръсна вода 10 лв. за брой

 хидрофор – 45 лв.

ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ:

 

– изграждане на ВиК– цената за изграждане е строго индивидуална и се определя от обема на работа, използвания материал, сложността на изграждане

– изграждане на хидрофорна система – след извършен оглед на място

– откриване на течове– определят се след оглед

отстраняване на течове по водомери и казанчета – от 10 до 25 лв. след извършен оглед

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ БОЙЛЕРИ:

 

смяна на бойлерно табло– 40лв.
– смяна на термозащита – 30 лв.

– смяна на защита по ток – 30 лв.
– смяна на фланец – 40 лв.

– смяна на гарнитура – 20 лв.
– смяна на светодиодна индикация – 5 лв.
– смяна на нагревател на хоризонтален бойлер – 58 лв.
– смяна на нагревател на вертикален бойлер – 42 лв.

 

– монтаж на нова мека връзка – 15 лв.
– монтаж на крепежи за бойлер – 5 лв.
– окачване на бойлер – 15 лв.

– монтаж и смяна на възвратен клапан – 10 лв.
– монтаж и смяна на редуцир-вентил – 25 лв.
монтаж на вертикален електрически бойлер до 100 л. – 50 лв.
монтаж на комбиниран бойлер за стена до 100 л. – 50 лв.
монтаж на вертикален електрически бойлер над 100 л. – 60 лв.
монтаж на комбиниран бойлер за стена над 100 л. – 60 лв.
монтаж на бойлер на таван, без значение от обема му – 60 лв.
монтаж на вертикален или хоризонтален бойлер със серпентина – 60 лв.
монтаж на мека връзка за чиста вода – 5 лв.
монтаж на коляно, муфа – 5 лв.
монтаж на спирателен кран прав или ъглов на ½” – 5 лв.
монтаж на спирателен кран прав или ъглов на ¾” – 6 лв.

 

демонтаж на хоризонтален бойлер – 15 лв.
демонтаж на вертикален бойлер – 20 лв.
демонтаж на вертикален или хоризонтален бойлер със серпентина – 20 лв.

включване към електроинсталацията – 20 лв.
– включване към ВиК инсталацията – 15 лв. 

– свързване към водопровода – 5 лв. на точка

МОНТАЖ УРЕДИ И ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ:

 

монтаж на стъклокерамични котлони – от 20 до 40 лв.
монтаж на хладилник – от 20 до 40 лв.
монтаж на фризер ракла – от 20 до 40 лв.
– монтаж на абсорбатор – от 30 до 100 лв.
монтаж на еднофазен автоматичeн предпазител – 15 лв.
– монтаж на еднофазен електромер – 30 лв.
– монтаж на трифазен електромер – 50 лв.
монтаж на контакти и ел. ключове до 20 броя- 5 лв.
монтаж на контакти и ел. ключове над 20 броя- 3 лв.

– монтаж на контакти и ел. ключове над 30 броя – 2 лв.
монтаж на контакти и ел. ключове вкопани в бетон- 35 лв.
монтаж на контакти и ел. ключове вкопани в тухла- 28 лв.
– монтаж на плафон – 15 лв.
– монтаж на полилей – 30 лв.
– монтаж на луничка – 15-20 лв.
– монтаж на прожектор – 25 лв.
– монтаж на градинско осветително тяло – 20-40 лв.
– монтаж на луминесцентно осветително тяло 4х18 – 20 лв.
– монтаж на дефектнотокови защити – от 30 до 80 лв.
монтаж на еднофазна ледарка – 45 лв.
монтаж на контрактори – от 25 до 95 лв.

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ:

 

– цените за изграждане на скрито осветление се определят от вида на осветителните тела и сложността на дизайна


проектиране и изграждане на ел. табла:

с 4 предпазителя – 150 лв.
с 5 предпазителя – 170 лв.
с 6 предпазителя – 185 лв.
с 7 предпазителя – 195 лв.
с 8 предпазителя – 205 лв.
с 9 предпазителя – 215 лв.
с 10 предпазителя – 220 лв.
с 11 предпазителя – 225 лв.
с 12 предпазителя – 230 лв.

 

проектиране и изграждане на ел. инсталации- определят се от сложността на проекта и особеностите на обекта

СМЯНА:

 

– смяна на стандартни крушки със светодиоди по договаряне
– смяна на витлови предпазители– по договаряне

смяна на захранващи кабели до 4 мм² – 2.5 лв. на метър
цена за смяна на реле за стълбищно осветление – от 50 до 60 лв. 

РЕМОНТ:

 

ремонт на стълбищно осветление след оглед
– ремонт на печки, фурни и котлонипо договаряне в зависимост от уреда
– ремонт на ел. табло след оглед и установяване на състоянието му
ремонт на ел. инсталацията– определя се след оглед на място

 

АВАРИИ, КРАЖБИ И ДРУГИ:

 

– цените за откриване и отстраняване на къси съединения се определят след оглед на място
откриване на кражба на ток – от 60 до 80 лв.
издаване на протокол за кражба на ток – 50 лв.


– преместване на ключове и контакти:
*** в бетон – 1.8 лв. на линеен метър

*** в тухла – 1.4 лв. на линеен метър

 
аварийни електроуслуги – от 10 до 20 лв.

 

ОТПУШВАНЕ:

 

– отпушване на тоалетни– от 45 до 60 лв.
– отпушване на мивки и сифони– от 45 до 60 лв.
аварийно повикване при запушване– от 10 до 20 лв.
– отпушване на канали– определят се след оглед на място
– отпушване на септични ями– по договаряне
– отпушване на улуци– по договаряне
– отпушване на шахти– по договаряне
– отпушване на щрангове– по договаряне

Цени  стандартни бойлери TESY: 

БОЙЛЕРИ TESY С МОМЕНТНО ДЕЙСТВИЕ
СНИМКА МОДЕЛ

 

ОПИСАНИЕ

 

ЦЕНА

 

IWH 35 X02 KI

 

За мивка, 3.5 kW, с батерия

 

99.00

 

IWH 50 X02 KI

 

За мивка, 5.0 kW, с батерия

 

115.00

 

IWH 70 X02 BA H

 

За баня 7.0 kW, с душ

 

119.00

 

IWH 80 X02 IL

 

inline 8.0 kW

 

159.00

 

Geyser Inline 7.0 kW

 

за няколко точки на използване, 7.0 kW

 

149.00

 

Geyser Inline 8.5 kW

 

за няколко точки на използване, 8.5 kW

 

169.00

 

 

МАЛОЛИТРАЖНИ БОЙЛЕРИ НАД И ПОД МИВКА TESY
СНИМКА МОДЕЛ ОПИСАНИЕ ЦЕНА
GCA 06 15 M01 RC Стъклокерамичен, 6л, над мивка, 1500 W, регулируем термостат 129.00
GCA 1020 L52 RC Стъклокерамичен, 10л, над мивка, 2000 W, ключ, регулируем термостат 139.00
GCA 1015 L52 RCM Стъклокерамичен, 10л, над мивка, 1500 W, ключ, регулируем термостат, лебетка 154.00
GCA 15 20 L52 RC Стъклокерамичен, 15л, над мивка, 2000 W, ключ, регулируем термостат 149.00
GCU 06 15 M01 RC Стъклокерамичен, 6л, под мивка, 1500 W, регулируем термостат 129.00
GCU 1020 L52 RC Стъклокерамичен, 10л, под мивка, 2000 W, ключ, регулируем термостат 139.00
GCU 15 20 L52 RC Стъклокерамичен, 15л, под мивка, 2000 W, ключ, регулируем термостат 149.00

 

БОЙЛЕРИ TESY BiLight ВЕРТИКАЛНИ МОДЕЛИ
СНИМКА

 

МОДЕЛ

 

ОПИСАНИЕ

 

ЦЕНА

 

GCV 30 35 12 B11 TSR

 

30л., 1200 W, ключ, термометър, регулир. термостат, диам. 35 cm

 

169.00

 

GCV 50 35 20 B11 TSR

 

50л., 2000 W, ключ, термометър, регулир. термостат, диам. 35 cm

 

189.00

 

GCV 50 44 20 B11 TSR

 

50л., 2000 W, ключ, термометър, диам. 44 cm

 

189.00

 

GCV 60 35 20 B11 TSRC

 

60л., 2000 W, ключ, термометър, регулир. термостат, диам. 35 cm

 

189.00

 

GCV 80 35 30 B11 TSR

 

80л., 3000 W, ключ, термометър, регулир. термостат, диам. 35 cm

 

199.00

 

GCV 80 35 20 B11 TSRC

 

80л., 2000 W, ключ, термометър, регулир. термостат, диам. 35 cm

 

189.00

 

GCV 80 44 30 B11 TSR

 

80л., 3000 W, ключ, термометър, регулир. термостат, диам. 44 cm

 

199.00

 

GCV 100 44 30 B11 TSR

 

100л., 3000 W, ключ, термометър, регулир. термостат, диам. 44 cm

 

249.00

 

GCV 120 44 30 B11 TSRC

 

120л., 3000 W, ключ, термометър, регулир. термостат, диам. 44 cm

 

279.00

 

GCV 150 44 30 B11 TSRC

 

150л., 3000 W, ключ, термометър, регулир. термостат, диам. 44 cm

 

319.00

 

 

БОЙЛЕРИ TESY BiLight ХОРИЗОНТАЛНИ МОДЕЛИ
СНИМКА МОДЕЛ

 

ОПИСАНИЕ

 

ЦЕНА

 

GCH 50 35 20 B12 TSR

 

Хоризонтален, 50л., 2000 W, ключ, термометър, диам. 35 cm, регулир. термостат, дясна ел. част

 

209.00

 

GCHL 50 35 20 B12 TSR

 

Хоризонтален, 50л., 2000 W, ключ, термометър, диам. 35 cm, регулир. термостат, лява ел. част

 

209.00

 

GCH 80 44 30 B12 TSR

 

Хоризонтален, 80л., 3000 W, ключ, термометър, диам. 44 cm, регулир. термостат,дясна ел. част

 

229.00

 

GCHL 80 44 30 B12 TSR

 

Хоризонтален, 80л., 3000 W, ключ, термометър, диам. 44 cm, регулир. термостат, лява ел. част

 

229.00

 

GCHP 803530 B12 TSR

 

Хоризонтален, 80л., 3000 W, ключ, термометър, диам. 35 cm, регулир. термостат,дясна ел. част, изводи топла и студ. вода от дясно

 

239.00

 

GCHPL 803530 B12 TSR

 

Хоризонтален, 80л., 3000 W, ключ, термометър, диам. 35 cm, регулир. термостат, лява ел. част, изводи топла и студ. вода от ляво

 

239.00

 

GCH 100 44 30 B12 TSR

 

Хоризонтален, 100л., 3000 W, ключ, термометър, диам. 44 cm, регулир. термостат, дясна ел. част

 

279.00

 

GCH 120 44 30 B12 TSR

 

Хоризонтален, 120л., 3000 W, ключ, термометър, диам. 44 cm, регулир. термостат, дясна ел. част

 

299.00

 

GCH 150 44 30 B12 TSRC

 

Хоризонтален, 150л., 3000 W, ключ, термометър, диам. 44 cm, регулир. термостат, дясна ел. част

 

369.00

 

 

БОЙЛЕРИ TESY СЪС СЕРПЕНТИНА
СНИМКА МОДЕЛ ОПИСАНИЕ ЦЕНА
GCV6S 80 44 30 B11 TSR 80л., 3000 W, серпентина, ключ, термометър, диам. 44 cm, дясна серпентина., регулир. термостат 299.00
GCV6SL 80 44 30 B11 TSR 80л., 3000 W, серпентина, ключ, термометър, диам. 44 cm, лява серпентина., регулир. термостат 299.00
GCVS 80 35 30 B11 TSR 80л., 3000 W, серпентина, ключ, термометър, диам. 35 cm, регулир. термостат, дясна серпентина 299.00
GCVSL 80 35 30 B11 TSR 80л., 3000 W, серпентина, ключ, термометър, диам. 35 cm, регулир. термостат, лява серпентина 299.00
GCV9S 100 44 30 B11 TSRP 100л., 3000 W, серпентина, ключ, термометър, диам. 44 cm, регулир. термостат, дясна серпентина, вход за термодатчик 319.00
GCV9SL 100 44 30 B11 TSRP 100л., 3000 W, серпентина, ключ, термометър, диам. 44 cm, регулир. термостат, лява серпентина, вход за термодатчик 319.00
GCV9S 120 44 30 B11 TSRP 120л., 3000 W, серпентина, ключ, термометър, диам. 44 cm, регулир. термостат, дясна серпентина, вход за термодатчик 389.00
GCV9SL 120 44 30 B11 TSRP 120л., 3000 W, серпентина, ключ, термометър, диам. 44 cm, регулир. термостат, лява серпентина, вход за термодатчик 389.00
GCV9S 150 44 30 B11 TSRP 150л., 3000 W, серпентина, ключ, термометър, диам. 44 cm, регулир. термостат, дясна серпентина, вход за термодатчик 449.00
GCV9SL 150 44 30 B11 TSRP 150л., 3000 W, серпентина, ключ, термометър, диам. 44 cm, регулир. термостат, лява серпентина, вход за термодатчик 449.00
GCHS 80 44 20 B12 TSRC хоризонтален 80л., 2000 W, серпентина, ключ, термометър, диам. 44 cm, регулир. Термостат 289.00
GCHS 100 44 20 B12 TSRC хоризонтален 100л., 2000 W, серпентина, ключ, термометър, диам. 44 cm, регулир. термостат 309.00
GCHS 120 44 20 B12 TSRC хоризонтален 120л., 2000 W, серпентина, ключ, термометър, диам. 44 cm, регулир. термостат 379.00

 

БОЙЛЕРИ TESY СЪС ДВЕ СЕРПЕНТИНИ
СНИМКА МОДЕЛ ОПИСАНИЕ ЦЕНА
GCV7/4S 100 44 30 B11 TSRP 100л., 3000 W, две серпентини, ключ, термометър, диам. 44 cm, дясна серпентина, регул. термостат, термопокет 379.00
GCV7/4SL 100 44 30 B11 TSRP 100л., 3000 W, две серпентини, ключ, термометър, диам. 44 cm, лява серпентина, регул. термостат, термопокет 379.00
GCV7/4S 120 44 30 B11 TSRP 120л., 3000 W, две серпентини, ключ, термометър, диам. 44 cm, дясна серпентина, регул. термостат, термопокет 449.00
GCV7/4SL 120 44 30 B11 TSRP 120л., 3000 W, две серпентини, ключ, термометър, диам. 44 cm, лява серпентина, регул. термостат, термопокет 449.00
GCV7/4S 150 44 30 B11 TSRP 150л., 3000 W, две серпентини, ключ, термометър, диам. 44 cm, дясна серпентина, регул. термостат, термопокет 489.00
GCV7/4SL 150 44 30 B11 TSRP 150л., 3000 W, две серпентини, ключ, термометър, диам. 44 cm, лява серпентина, регул. термостат, термопокет 489.00

 

БОЙЛЕРИ TESY ANTICALC
СНИМКА МОДЕЛ ОПИСАНИЕ ЦЕНА
GCV 50 36 16D A06 TS2R

 

50л., 1600 W, ANTICALC, сух нагревател, 2-степенен ключ, термометър, регулир. термостат, диам. 35 cm

 

209.00

 

GCV 803624D A06 TS2R

 

80л., 2400 W, ANTICALC, сух нагревател, 2-степенен ключ, термометър, регулир. термостат, диам. 35 cm

 

229.00

 

GCV 804524D A06 TS2R

 

80л., 2400 W, ANTICALC, сух нагревател, 2-степенен ключ, термометър, регулир. термостат, диам. 44 cm

 

229.00

 

GCV 100 45 24D A06 TS2R

 

100л., 2400 W, ANTICALC, сух нагревател, 2-степенен ключ, термометър, регулир. термостат, диам. 45 cm

 

259.00

 

GCVHL 804524D A06 TS2R

 

80л., хоризонт/вертикал., 2400 W, ANTICALC, сух нагревател, 2-степенен ключ, термометър, регулир. термостат, диам. 45 cm

 

259.00

 

 

БОЙЛЕРИ TESY MODECO
СНИМКА МОДЕЛ ОПИСАНИЕ ЦЕНА
GCV 50 47 20 C21 TSR 50л., 2000 W, термометър, регулир. термостат, диам. 47 cm, енерг. kлас C 199.00
GCV 80 47 30 C21 TSR 80л., 3000 W, термометър, регулир. термостат, диам. 47 cm, енерг. kлас C 229.00
GCV 100 47 30 C21 TSR 100л., 3000 W, термометър, регулир. термостат, диам. 47 cm, енерг. kлас C 259.00

 

БОЙЛЕРИ TESY MODECO С КЕРАМИЧЕН НАГРЕВАТЕЛ
СНИМКА МОДЕЛ ОПИСАНИЕ ЦЕНА
GCV 50 47 16D C21 TS2R 50л., 1600 W, керам. нагревател, 2-степенен ключ, термометър, регулир. термостат, диам. 47 cm, енерг. kлас C 219.00
GCV 80 47 24D C21 TS2R 80л., 2400 W, керам. нагревател, 2-степенен ключ, термометър, регулир. термостат, диам. 47 cm, енерг. kлас C 259.00
GCV 100 47 24D C21 TS2R 100л., 2400 W, керам. нагревател, 2-степенен ключ, термометър, регулир. термостат, диам. 47 cm, енерг. kлас C 289.00

 

БОЙЛЕРИ TESY MODECO CLOUD С УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ
СНИМКА МОДЕЛ ОПИСАНИЕ ЦЕНА
GCV 80 47 24D C21 ECW 80л., 2400 W, керам. нагревател, електронно управление, у-ние през Интернет, регулир. термостат, диам. 47 cm 399.00
GCV 100 47 24D C21 ECW 100л., 2400 W, керам. нагревател, електронно управление, у-ние през Интернет, регулир. термостат, диам. 47 cm 439.00

 

АКСЕСОАР ЗА ХОРИЗОНТАЛНИ И ВЕРТИКАЛНИ БОЙЛЕРИ TESY
ОПИСАНИЕ ЦЕНА
Стойка за таванен монтаж на бойлери ( GCV/GCH/L) 34.00
БОЙЛЕРИ ELPROM ВЕРТИКАЛНИ МОДЕЛИ
СНИМКА МОДЕЛ ОПИСАНИЕ ЦЕНА
GCV 50 35 20 D03 TSR 50л., 2000 W, ключ, термометър,
диам. 35 cm, гаранция 3 години
169.00
GCV 80 35 30 D03 TSR 80л., 3000 W, ключ, термометър,
диам. 35 cm, гаранция 3 години
179.00
GCV 80 44 30 D03 TSR 80л., 3000 W, ключ, термометър,
диам. 44 cm, гаранция 3 години
179.00
GCV 100 44 30 D03 TSR 100л., 3000 W, ключ, термометър,
диам. 44 cm, гаранция 3 годин
199.00

 

МАЛОЛИТРАЖНИ БОЙЛЕРИ НАД И ПОД МИВКА ELPROM
СНИМКА МОДЕЛ ОПИСАНИЕ ЦЕНА
ELPROM GCA 1020 K51 SRC  Стъклокерамичен, 10л, над мивка, 2000 W, ключ, регулируем термостат 119.00
ELPROM GCU 1020 K51 SRC Стъклокерамичен, 10л, под мивка, 2000 W, ключ, регулируем термостат 119.00

 

Цени  високообемни бойлери TESY: 

БОЙЛЕРИ PROFI LINE С ЕДНА СЕРПЕНТИНА - ПОДОВ МОНТАЖ
СНИМКА

 

МОДЕЛ

 

ОПИСАНИЕ

 

ЦЕНА

 

EV9S 160 60

 

160 литра бойлер с една серпентина, емайлиран

 

639.00 лв

 

ЕV9S 200 60

 

200 литра бойлер с една серпентина, емайлиран

 

6 69.00 лв

 

EV12S 300 65

 

300 литра бойлер с една серпентина, емайлиран

 

1 049.00 лв

 

EV 11S 400 75

 

400 литра бойлер с една серпентина, емайлиран

 

1 249.00 лв

 

EV15S 500 75

 

500 литра бойлер с една серпентина, емайлиран

 

1 499.00 лв

 

EV12S 800 99 F43 TP

 

800 литра бойлер с една серпентина, емайлиран

 

2 259.00 лв

 

EV13S 1000 105 F44 TP

 

1000 литра бойлер с една серпентина, емайлиран

 

2 499.00 лв

 

EV 12S 1500 120 F45 TP

 

1500 литра бойлер с една серпентина, емайлиран

 

4 099.00 лв

 

EV 15S 2000 130 F46 TP

 

2000 литра бойлер с една серпентина, емайлиран

 

5 699.00 лв

 

БОЙЛЕРИ PROFI LINE С ДВЕ СЕРПЕНТИНИ - ПОДОВ МОНТАЖ
СНИМКА

 

МОДЕЛ

 

ОПИСАНИЕ

 

ЦЕНА

 

EV 6/4 S2 160 60

 

160 литра бoйлер с две серпентини, емайлиран

 

6 89.00 лв

 

EV7/5S2 200 60

 

200 литра бoйлер с две серпентини, емайлиран

 

7 29.00 лв

 

EV10/7S2 300 65

 

300 литра бoйлер с две серпентини, емайлиран

 

1 139.00 лв

 

EV 11/5 S2 400 75

 

400 литра бoйлер с две серпентини, емайлиран

 

1 349.00 лв

 

EV15/7S2 500 75

 

500 литра бoйлер с две серпентини, емайлиран

 

1 599.00 лв

 

EV12/9S2 800 99 F43 TP2

 

800 литра бoйлер с две серпентини, емайлиран

 

2 599.00 лв

 

EV13/7S2 1000 105 F44 TP2

 

1000 литра бoйлер с две серпентини, емайлиран

 

2 799.00 лв

 

EV 12/8 S2 1500 120 F45 TP 2

 

1500 литра бoйлер с две серпентини, емайлиран

 

4 399.00 лв

 

EV 15/9 S2 2000 130 F46 TP2

 

2000 литра бoйлер с две серпентини, емайлиран

 

6 299.00 лв

 

БОЙЛЕРИ PROFI LINE С ЕДНА ПО–МОЩНА СЕРПЕНТИНА - ПОДОВ МОНТАЖ
СНИМКА

 

МОДЕЛ

 

ОПИСАНИЕ

 

ЦЕНА

 

EV 17S 300 65 300 литра бoйлер с една серпента с по-голяма площ, емайлиран 1 199.00 лв
EV2х15S 300 65 F41 P3 300 литра бoйлер с двойна серпента за по- голяма площ, емайлиран 1 299.00 лв
EV 17S 400 75 400 литра бoйлер с една серпента, емайлиран 1 349.00 лв
EV 23S 500 75 500 литра бoйлер с една серпента с по-голяма площ, емайлиран 1 599.00 лв
БУФЕРИ PROFI LINE ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ - ПОДОВ МОНТАЖ
СНИМКА

 

МОДЕЛ

 

ОПИСАНИЕ

 

ЦЕНА

 

EV 200 60 200 литра буфер за санитарна вода, емайлиран 5 89.00 лв
EV 300 65 300 литра буфер за санитарна вода, емайлиран 9 99.00 лв
EV 400 75 400 литра буфер за санитарна вода, емайлиран 1 149.00 лв
EV 500 75 500 литра буфер за санитарна вода, емайлиран 1 219.00 лв
EV 800 99 F43 TP3 800 литра буфер за санитарна вода, емайлиран 2 029.00 лв
EV 1000 105 F44 TP3 1000 литра буфер за санитарна вода, емайлиран 2 079.00 лв
EV 1500 120 F45 TP2 1500 литра буфер за санитарна вода, емайлиран 3 499.00 лв
EV 2000 130 F46 TP2 2000 литра буфер за санитарна вода, емайлиран 4 999.00 лв

 

БУФЕРИ PROFI LINE ЗА НИСКО НАЛЯГАНЕ - ПОДОВ МОНТАЖ
СНИМКА

 

МОДЕЛ

 

ОПИСАНИЕ

 

ЦЕНА

 

V 200 60 F40 P4

 

200 литра буфер за системи до 4 bar

 

5 69.00 лв

 

V 300 65 F41 P4

 

300 литра буфер за системи до 4 bar

 

6 39.00 лв

 

V 400 75 F42 P4

 

400 литра буфер за системи до 4 bar.

 

769.00лв

 

V 500 75 F42 P4

 

500 литра буфер за системи до 4 bar

 

8 69.00 лв

 

V 800 79

 

800 литра буфер за системи до 4 bar

 

1 199.00 лв

 

V 1000 79

 

1000 литра буфер за системи до 4 bar.

 

1 349.00 лв

 

V 1500 100

 

1500 литра буфер за системи до 4 bar.

 

1 839.00 лв

 

V 2000 110

 

2000 литра буфер за системи до 4 bar.

 

1 999.00 лв

 

БУФЕРИ PROFI LINE ЗА НИСКО НАЛЯГАНЕ С ЕДНА СЕРПЕНТИНА - ПОДОВ МОНТАЖ
СНИМКА

 

МОДЕЛ

 

ОПИСАНИЕ

 

ЦЕНА

 

V 9S 200 60 F40 P4

 

200 литра буфер с една серпентина за системи до 4 bar.

 

6 99.00 лв

 

V 12S 300 65 F41 P4

 

300 литра буфер с една серпентина за системи до 4 bar.

 

7 69.00 лв

 

V 11S 400 75 F42 P5

 

400 литра буфер с една серпентина за системи до 4 bar.

 

9 19.00 лв

 

V 15S 500 75 F42 P5

 

500 литра буфер с една серпентина за системи до 4 bar.

 

1 049.00 лв

 

V 12 S 800 79

 

800 литра буфер с една серпентина за системи до 4 bar.

 

1 399.00 лв

 

V 15 S 1000 79

 

1000 литра буфер с една серпентина за системи до 4 bar.

 

1 559.00 лв

 

V 12 S 1500 100

 

1500 литра буфер с една серпентина за системи до 4 bar.

 

2 149.00 лв

 

V 15 S 2000 110

 

2000 литра буфер с една серпентина за системи до 4 bar.

 

2 399.00 лв

 

БУФЕРИ PROFI LINE ЗА НИСКО НАЛЯГАНЕ С ДВЕ СЕРПЕНТИНИ - ПОДОВ МОНТАЖ

<

СНИМКА

 

МОДЕЛ

 

ОПИСАНИЕ

 

ЦЕНА

 

V 11/5 S2 400 75 F42 P6 400 литра буфер с две серпентини за системи до 4 bar. 9 99.00 лв
V 15/7 S2 500 75 F42 P6 500 литра буфер с две серпентини за системи до 4 bar. 1 169.00 лв
V 12/9 S2 800 79 800 литра буфер с две серпентини за системи до 4 bar. 1 529.00 лв
V 15/9 S2 1000 79 1000 литра буфер с две серпентини за системи до 4 bar. 1 699.00 лв
V 12/8 S2 1500 100 1500 литра буфер с две серпентини за системи до 4 bar. 2 349.00 лв
V 15/9 S2 2000 110 2000 литра буфер с две серпентини за системи до 4 bar. 2 799.00 лв
СЪДОВЕ TANK IN TANK
СНИМКА

 

МОДЕЛ

 

ОПИСАНИЕ

 

ЦЕНА

 

V 600 65 EV 150 40 Обем на буфера 600л.
Обем на бойлера 150л.
2 099.00 лв
V 800 79 EV 200 45 Обем на буфера 800л.
Обем на бойлера 200л.
2 259.00 лв
V 1000 79 EV 200 45 Обем на буфера 1000л.
Обем на бойлера 200л
2 999.00 лв
V 1500 100 EV 300 55 Обем на буфера 1500л.
Обем на бойлера 300л.
3 669.00 лв
СЪДОВЕ TANК IN TANК С ЕДНА СЕРПЕНТИНА
СНИМКА

 

МОДЕЛ

 

ОПИСАНИЕ

 

ЦЕНА

 

V 15 S 600 65 EV 150 40 Обем на буфера 600л. с една серпентина. Обем на бойлера 150л. 2 369.00 лв
V 12 S 800 79 EV 200 45 Обем на буфера 800л. с една серпентина. Обем на бойлера 200л. 2 659.00 лв
V 15 S 1000 79 EV 200 45 Обем на буфера 1000л. с една серпентина. Обем на бойлера 200л. 3 499.00 лв
V 12 S 1500 100 EV 300 55 Обем на буфера 1500л. с една серпентина. Обем на бойлера 300л. 4 129.00 лв
СЪДОВЕ TANК IN TANК С ДВЕ СЕРПЕНТИНИ - САМО ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА
СНИМКА МОДЕЛ ОПИСАНИЕ ЦЕНА
V 15/7 S2 600 65 EV 150 40 Обем на буфера 600л. с две серпентини. Обем на бойлера 150л. 3 019.00 лв
V 12/9 S2 800 79 EV 200 45 Обем на буфера 800л. с две серпентини. Обем на бойлера 200л. 3 369.00 лв
V 15/9 S2 1000 79 EV 200 45 Обем на буфера 1000л. с две серпентини. Обем на бойлера 200л. 3 889.00 лв
V 12/8 S2 1500 100 EV 300 55 Обем на буфера 1500л. с две серпентини. Обем на бойлера 300л. 4 499.00 лв

Цени  бойлери ARISTON: 

Бойлери ARISTON

 

СНИМКА МОДЕЛ ОПИСАНИЕ ЦЕНА
ANDRIS LUX EU ANDRIS LUX 10 OR /5 EU 10 lt. 1.2 kW 192,91
ANDRIS LUX 10 UR /5 EU 10 lt. 1.2 kW 192,91
ANDRIS LUX 15 OR /5 EU 15 lt. 1.2 kW 202,16
ANDRIS LUX 15 UR /5 EU 15 lt. 1.2 kW 202,16
SHAPE ECO EU SHP ECO EVO 50 V 1,8K EU 50 lt. 1.8 kW 358,80
SHP ECO EVO 80 V 1,8K EU 80 lt. 1.8 kW 381,68
SHP ECO EVO 100 V 1,8K EU 100 lt. 1.8 kW 413,45
SHP ECO 100 H 1,8K EU 80 lt. 1.8 kW- хоризонтален 470,62
SHP ECO 80 H 1,8K EU 100 lt. 1.8 kW- хоризонтален 414,86
SHAPE PREMIUM EU SHP PREMIUM 50 V 1,8K EU 50 lt. 1.8 kW 388,25
SHP PREMIUM 80 V 1,8K EU 80 lt. 1.8 kW 416,70
SHP PREMIUM 100 V 1,8K EU 100 lt. 1.8 kW 472,45
VELIS EVO EU VLS EVO 50 EU 50 lt. 1.5 kW 515,02
VLS EVO 80 EU 80 lt. 1.5 kW 542,60
VLS EVO 100 EU 100 lt. 1.5 kW 622,18
VELIS EVO PLUS EU VLS EVO PLUS 50 EU 50 lt. 1.5 kW 658,56
VLS EVO PLUS 80 EU 80 lt. 1.5 kW 681,47
VLS EVO PLUS 100 EU 100 lt. 1.5 kW 726,68
ANDRIS RS EU ANDRIS RS 10/3 EU 10 lt. 1.2 kW 162,88
ANDRIS RS 10U/3 EU 10 lt. 1.2 kW 162,88
ANDRIS RS 15/3 EU 15 lt. 1.2 kW 170,44
ANDRIS RS 15U/3 EU 15 lt. 1.2 kW 170,44
ANDRIS RS 30/3 EU 30 lt. 1.5 kW 218,06
PRO EU PRO R 80 VTD 1,8K EU 80 lt. 1.8 kW 322,92
PRO R 80 VTS 1,8K EU 80 lt. 1.8 kW 322,92
PRO R 100 VTD 1,8K EU 100 lt. 1.8 kW 347,83
PRO R 100 VTS 1,8K EU 100 lt. 1.8 kW 347,83
PRO R 50 V 3K EU 50 lt. 3 kW 240,76
PRO R 80 V 3K EU 80 lt. 3kW 246,92
PRO R 80 V 2K EU 80 lt. 2kW 227,48
PRO R 100 V 3K EU 100 lt. 3 kW 294,74
PRO R 80 H 3K EU 80 lt. 3 kW- хоризонтален 310,90
PRO R 100 H 3K EU 100 lt. 3 kW- хоризонтален 330,16
PRO ECO SLIM PRO ECO 80 V Slim 1,8K PL EU 80 lt. 1.8 kW 245,23
PRO ECO EU PRO ECO 80 H 1,8K PL EU 80 lt. 1.8 kW- хоризонтален 342,28
PRO ECO 100 H 1,8K PL EU 100 lt. 1.8 kW- хоризонтален 363,74
PRO ECO EVO 50 V 2K EU 50 lt. 2 kW 271,45
PRO ECO EVO 80 V 2K EU 80 lt. 2 kW 310,07
PRO ECO EVO 100 V 2K EU 100 lt. 2 kW 331,52
PRO EU PRO R 120 V 2K CZ EU 120 lt. 2.0 kW 472,57
PRO R 150 V 2K CZ EU 150 lt. 2.0 kW 560,57
PRO R 120 VTS EU 120 lt. 2.0 kW 768,78
PRO R 150 VTS EU 150 lt. 2.0 kW 816,14
PRO R 200 VTS EU 200 lt. 2.0 kW 928,31
NUOS EVO 80 80 lt. 250 W 1809,00
NUOS EVO 110 110 lt. 250 W 2089,00
NUOS EVO SPLIT 80 80 lt. 510 W 1959,00
NUOS EVO SPLIT 110 110 lt. 510 W 2269,00
NUOS EVO SPLIT 150 150 lt. 680 W 3545,00
NUOS EVO SPLIT 200 200 lt. 680 W 3689,00
NUOS EVO SPLIT 300 300 lt. 680 W 3995,00
NUOS 200 200 lt. 750 W 3739,00
NUOS 250 250 lt. 750 W 3825,00
NUOS 250 SOL 250 lt. 750 W 4135,00

 

Цени  бойлери TERMOMAX: 

Малолитражни бойлери TERMOMAX
СНИМКА МОДЕЛ ОПИСАНИЕ ЦЕНА
AD 5 UN Обем - 5 литра, 1500W, Titanium inside, меден нагревател - Thermowatt, монтаж под мивка 89,00
AD 5 UP Обем - 5 литра, 1500W, Titanium inside, меден нагревател - Thermowatt, монтаж над мивка 89,00
AD 10 UN Обем - 10 литра, 1500W, Titanium inside, меден нагревател - Thermowatt, монтаж под мивка 99,00
AD 10 UP Обем - 10 литра, 1500W, Titanium inside, меден нагревател - Thermowatt, монтаж над мивка 99,00

 

Обемни бойлери TERMOMAX
СНИМКА МОДЕЛ ОПИСАНИЕ ЦЕНА
AD 50 VS Обем - 50 литра, вертикален монтаж, 3000W, Titanium inside, меден нагревател - Thermowatt, защита от корозия, изнесен терморегулатор и ключ 167,00
AD 80 VS Обем - 80 литра, вертикален монтаж, 3000W, Titanium inside, меден нагревател - Thermowatt, защита от корозия, изнесен терморегулатор и ключ 177,00
AD 80 V Обем - 80 литра, вертикален монтаж, 3000W, Titanium inside, меден нагревател - Thermowatt, защита от корозия, изнесен терморегулатор и ключ 180,00
AD 50 HSR Обем - 50 литра, хоризонтален монтаж, 3000W, Titanium inside, меден нагревател - Thermowatt, защита от корозия, изнесен терморегулатор и ключ 174,00
AD 50 HSL Обем - 50 литра, хоризонтален монтаж, 3000W, Titanium inside, меден нагревател - Thermowatt, защита от корозия, изнесен терморегулатор и ключ 174,00
AD 80 HR Обем - 80 литра, хоризонтален монтаж, 3000W, Titanium inside, меден нагревател - Thermowatt, защита от корозия, изнесен терморегулатор и ключ 187,00
AD 80 HL Обем - 80 литра, хоризонтален монтаж, 3000W, Titanium inside, меден нагревател - Thermowatt, защита от корозия, изнесен терморегулатор и ключ 187,00

 

Обемни Бойлери - електрически и със серпентина
СНИМКА МОДЕЛ ОПИСАНИЕ ЦЕНА
LD 60 VS Обем - 60 литра, вертикален монтаж, 2500W, Titanium inside, меден нагревател, защита от корозия, изнесен терморегулатор 164,00
LD 80 VS Обем - 80 литра, вертикален монтаж, 2500W, Titanium inside, меден нагревател, защита от корозия, изнесен терморегулатор 169,00
LD 60 VSTL/R Обем - 60 литра, вертикален монтаж, 2500W, Titanium inside, меден нагревател, защита от корозия, изнесен терморегулатор 243,00
LD 80 VSTL/R Обем - 80 литра, вертикален монтаж, 2500W, Titanium inside, меден нагревател, защита от корозия, изнесен терморегулатор 253,00

 

Цени  бойлери DIPLOMAT: 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ DIPLOMAT
СНИМКА МОДЕЛ ОПИСАНИЕ ЦЕНА
GC80VS DIPLOMAT 80л. Емайл 2,5kW, вертикален, Ø390mm - 5г. Гаранция 199.00
GC80V DIPLOMAT 80л. Емайл 2,5kW, вертикален, Ø450mm - 5г. Гаранция 199.00
GC120V DIPLOMAT 120л. Емайл 3kW, вертикален, Ø450mm - 5г. Гаранция NEW 279.00
GC80HR DIPLOMAT 80л. Емайл 2,75kW, хоризонтален, Ø450mm,изводи дясно 209.00
GC80HSL DIPLOMAT 80л. Емайл 2,75kW, хоризонтален, Ø390mm,изводи ляво 209.00
GC80HSR DIPLOMAT 80л. Емайл 2,75kW, хоризонтален, Ø390mm,изводи дясно 209.00
GC80HL DIPLOMAT 80л. Емайл 2,75kW, хоризонтален, Ø450mm,изводи ляво 209.00
Classic 50V AN Cylind Бойлер Diplomat Classic 50V AN Cylind - Ф426/H614,1980W 199.00
Classic 80V AN Cylind Бойлер Diplomat Classic 80V AN Cylind - Ф426/H874,1980W 219.00
Classic 80V DIG Cylind Бойлер Diplomat Classic 80V DIG Cylind-Ф426/H874,1980W 239.00
Performance 80V DIG Squard Бойлер Diplomat Performance 80V DIG Squard - w442.50/d461/h907,1980W 289.00

 

КОМБИНИРАНИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ DIPLOMAT
СНИМКА МОДЕЛ ОПИСАНИЕ ЦЕНА
GC80VSTL DIPLOMAT 80л. Емайл 2,5kW, вертикален, Ø390mm, Серпентина, изводи ляво 279.00
GC80VSTR DIPLOMAT 80л. Емайл 2,5kW, вертикален, Ø390mm, Серпентина, изводи дясно 279.00
GC80VST2L DIPLOMAT 80л. Емайл 2,5kW, вертикален, Ø390mm, 2 Серпентини, изводи ляво 349.00
GC80VT DIPLOMAT 80л. Емайл 2,5kW, вертикален, Ø450mm, Серпентина, изводи ляво 289.00
GC80VTR DIPLOMAT 80л. Емайл 2,5kW, вертикален, Ø450mm, Серпентина, изводи дясно 289.00
GC120VT DIPLOMAT 120л. Емайл 3kW, вертикален, Ø450mm, Серпентина, изводи ляво 369.00
GC120VTR DIPLOMAT 120л. Емайл 3kW, вертикален, Ø450mm, Серпентина, изводи дясно 369.00
GC120VT2L DIPLOMAT 120л. Емайл 3kW, вертикален, Ø450mm, 2 Серпентини, изводи ляво 429.00
GC120VT2R DIPLOMAT 120л. Емайл 3kW, вертикален, Ø450mm, 2 Серпентини, изводи дясно 429.00
GC80HSTL DIPLOMAT 80л. Емайл 2,75kW, хоризонтален, Ø390mm, Серпентина, изводи ляво 299.00
GC80HSTR DIPLOMAT 80л. Емайл 2,75kW, хоризонтален, Ø390mm, Серпентина, изводи дясно 299.00
GC80HTL DIPLOMAT 80л. Емайл 2,75kW, хоризонтален, Ø450mm, Серпентина, изводи ляво 299.00
GC80HTR DIPLOMAT 80л. Емайл 2,75kW, хоризонтален, Ø450mm, Серпентина, изводи дясно 299.00
НЕРЪЖДАЕМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ DIPLOMAT
СНИМКА МОДЕЛ ОПИСАНИЕ ЦЕНА
INOX50VS DIPLOMAT 50л. Неръждаем 2,5kW, вертикален, Ø390mm 379.00
INOX80VS DIPLOMAT 80л. Неръждаем 2,5kW, вертикален, Ø390mm 385.00
INOX50HSL DIPLOMAT 50л. Неръждаем 2,5kW, хоризонтален, Ø390mm, изводи ляво 399.00
INOX50HSR DIPLOMAT 50л. Неръждаем 2,5kW, хоризонтален, Ø390mm, изводи дясно 399.00
INOX80HSL DIPLOMAT 80л. Неръждаем 2,75kW, хоризонтален, Ø390mm, изводи ляво 439.00
INOX80HSR DIPLOMAT 80л. Неръждаем 2,75kW, хоризонтален, Ø390mm, изводи дясно 439.00
БОЙЛЕРИ DIPLOMAT
СНИМКА МОДЕЛ ОПИСАНИЕ ЦЕНА
TDG50V EXCELLENCE 50л. Емайл 2,5kW, вертикален, Ø368 299,00
TDG80V EXCELLENCE 80л. Емайл 2,5kW, вертикален, Ø450 319,00
TDG100V EXCELLENCE 100л. Емайл 2,5kW, вертикален, Ø450 369,00
SU80V PERFORMANCE 80л. Емайл 2,5kW, вертикален 199,00
SE80VSB CLASSIC PLUS 80л. Емайл 2,5kW, вертикален, Ø368 239,00
SE50VS CLASSIC 50л. Емайл 2kW, вертикален, Ø368 199,00
SE50V CLASSIC 50л. Емайл 2kW, вертикален, Ø450 199,00
SE80V CLASSIC 80л. Емайл 2,5kW, вертикален, Ø450 199,00
SE100V CLASSIC 100л. Емайл 3kW, вертикален, Ø450 249,00
SE50НSL CLASSIC 50л. Емайл 2kW, хоризонтален, Ø368 209,00
SE50НL CLASSIC 50л. Емайл 2kW, хоризонтален, Ø450 209,00
SE80НL CLASSIC 80л. Емайл 2,5kW, хоризонтален, Ø450 219,00
SE80НR CLASSIC 80л. Емайл 2,5kW, хоризонтален, Ø450 219,00
SE120НR CLASSIC 120л. Емайл 3kW, хоризонтален, Ø450 279,00
SN10UP BRAVISSIMO 10л. Емайл 1,5kW - кръгъл над мивка 139,00
SN10UN BRAVISSIMO 10л. Емайл 1,5kW - кръгъл под мивка 139,00
SN15UN BRAVISSIMO 15л. Емайл 1,5kW - кръгъл под мивка 155,00
SN30UP BRAVISSIMO 30л. Емайл 1,5kW - кръгъл над мивка 189,00
HD5,5UP BELLISSIMO 5,5 л. Емайл 1,5kW - над мивка 109,00
HD5,5UN BELLISSIMO 5,5 л. Емайл 1,5kW - над мивка 109,00