/* Plugin Name: Black Studio TinyMCE Widget Plugin URI: https://wordpress.org/plugins/black-studio-tinymce-widget/ Description: Adds a new "Visual Editor" widget type based on the native WordPress TinyMCE editor. Version: 2.2.10 Author: Black Studio Author URI: http://www.blackstudio.it Requires at least: 3.1 Tested up to: 4.5 License: GPLv3 Text Domain: black-studio-tinymce-widget Domain Path: /languages */ // Exit if accessed directly if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) { exit; } /** * Main plugin class * * @package Black_Studio_TinyMCE_Widget * @since 2.0.0 */ if ( ! class_exists( 'Black_Studio_TinyMCE_Plugin' ) ) { final class Black_Studio_TinyMCE_Plugin { /** * Plugin version * * @var string * @since 2.0.0 */ public static $version = '2.2.10'; /** * The single instance of the plugin class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $_instance = null; /** * Instance of admin class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $admin = null; /** * Instance of admin pointer class * * @var object * @since 2.1.0 */ protected static $admin_pointer = null; /** * Instance of compatibility class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $compatibility = null; /** * Instance of the text filters class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $text_filters = null; /** * Return the main plugin instance * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function instance() { if ( is_null( self::$_instance ) ) { self::$_instance = new self(); } return self::$_instance; } /** * Return the instance of the admin class * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function admin() { return self::$admin; } /** * Return the instance of the admin pointer class * * @return object * @since 2.1.0 */ public static function admin_pointer() { return self::$admin_pointer; } /** * Return the instance of the compatibility class * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function compatibility() { return self::$compatibility; } /** * Return the instance of the text filters class * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function text_filters() { return self::$text_filters; } /** * Get plugin version * * @return string * @since 2.0.0 */ public static function get_version() { return self::$version; } /** * Get plugin basename * * @uses plugin_basename() * * @return string * @since 2.0.0 */ public static function get_basename() { return plugin_basename( __FILE__ ); } /** * Class constructor * * @uses add_action() * @uses add_filter() * @uses get_option() * @uses get_bloginfo() * * @global object $wp_embed * @since 2.0.0 */ protected function __construct() { // Include required files include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-widget.php' ); // Include and instantiate admin class on admin pages if ( is_admin() ) { include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-admin.php' ); self::$admin = Black_Studio_TinyMCE_Admin::instance(); include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-admin-pointer.php' ); self::$admin_pointer = Black_Studio_TinyMCE_Admin_Pointer::instance(); } // Include and instantiate text filter class on frontend pages else { include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-text-filters.php' ); self::$text_filters = Black_Studio_TinyMCE_Text_Filters::instance(); } // Register action and filter hooks add_action( 'plugins_loaded', array( $this, 'load_compatibility' ), 50 ); add_action( 'widgets_init', array( $this, 'widgets_init' ) ); } /** * Prevent the class from being cloned * * @return void * @since 2.0.0 */ protected function __clone() { _doing_it_wrong( __FUNCTION__, __( 'Cheatin’ uh?' ), '2.0' ); } /** * Load compatibility class * * @uses apply_filters() * @uses get_bloginfo() * @uses plugin_dir_path() * * @return void * @since 2.0.0 */ public function load_compatibility() { // Compatibility load flag (for both deprecated functions and code for compatibility with other plugins) $load_compatibility = apply_filters( 'black_studio_tinymce_load_compatibility', true ); if ( $load_compatibility ) { include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-compatibility.php' ); self::$compatibility = Black_Studio_TinyMCE_Compatibility::instance(); } } /** * Widget initialization * * @uses is_blog_installed() * @uses register_widget() * * @return null|void * @since 2.0.0 */ public function widgets_init() { if ( ! is_blog_installed() ) { return; } register_widget( 'WP_Widget_Black_Studio_TinyMCE' ); } /** * Check if a widget is a Black Studio Tinyme Widget instance * * @param object $widget * @return boolean * @since 2.0.0 */ public function check_widget( $widget ) { return 'object' == gettype( $widget ) && ( 'WP_Widget_Black_Studio_TinyMCE' == get_class( $widget ) || is_subclass_of( $widget , 'WP_Widget_Black_Studio_TinyMCE' ) ); } } // END class Black_Studio_TinyMCE_Plugin } // END class_exists check if ( ! function_exists( 'bstw' ) ) { /** * Return the main instance to prevent the need to use globals * * @return object * @since 2.0.0 */ function bstw() { return Black_Studio_TinyMCE_Plugin::instance(); } /* Create the main instance */ bstw(); } // END function_exists bstw check else { /* Check for multiple plugin instances */ if ( ! function_exists( 'bstw_multiple_notice' ) ) { /** * Show admin notice when multiple instances of the plugin are detected * * @return void * @since 2.1.0 */ function bstw_multiple_notice() { global $pagenow; if ( 'widgets.php' == $pagenow ) { echo '
'; /* translators: error message shown when multiple instance of the plugin are detected */ echo '

' . esc_html( __( 'ERROR: Multiple instances of the Black Studio TinyMCE Widget plugin were detected. Please activate only one instance at a time.', 'black-studio-tinymce-widget' ) ) . '

'; echo '
'; } } add_action( 'admin_notices', 'bstw_multiple_notice' ); } // END function_exists bstw_multiple_notice check } // END else function_exists bstw check Отпушване на тоалетни, канали, сифони, септични ями, шахти, щрангове
  • гр. София, ул. Мюнхен 2

  • 0878 433 411 / 0885 880 230

  • office@411.bg

Отпушването е една от дейностите, в която водопроводчиците от 411.bg са се специализирали. Независимо дали става въпрос за битов или по-голям проблем, винаги може да разчитате на нашите професионалисти.

Отпушването – различни методи в зависимост от мястото

В зависимост от това къде точно и в каква степен е проблемът, се определя и как нашите водопроводчици ще процедират, колко време би отнело това и евентуално каква би била цената на услугата. Най-често запушванията стават в:

В зависимост от това къде е запушването, прибягваме до два основни метода – ръчен и машинен. Когато проблемът е в началото на тръбата, нашите майстори използват вибропружини. При по-дълбоките обаче понякога се налага употребата на по-специализирана техника. При целия този процес е важно да знаете, че е възможно да се стигне и до демонтиране на тоалетната чиния.

Моноблок

Цени:

– отпушване на тоалетни – от 45 до 60 лв. в зависимост от вида на тоалетната чиния

Това е частта от водопровода, която се запушва най-често. Препоръчваме Ви да изливате от време навреме вряла вода в тях, за да отмивате насъбралите се мазнини. Ако и химическите препарати не помагат, се свържете с нас – може да се наложи да използваме вибропружини или ръчни помпи.

Монтаж ВиК връзки

Цени: 

– отпушване на мивки и сифони – от 45 до 60 лв. в зависимост от дължината на канала и степента на запушване

– аварийно повикване при запушване – от 10 до 20 лв. в зависимост от сложността на запушването

Разполагаме с модерна техника за видео наблюдение и диагностика. Чрез нея сме в състояние да установим абсолютно точно къде и на каква дълбочина е проблемът. След това ще прибегнем до отпушването чрез използване отново на вибропружини, помпи или друга специализирана водопроводна техника.

Освен мивката, това е друга често запушваща се част от водопровода на всяко домакинство. Отново дълбочината на местонахождението на проблема ще определи и начина ни на действие – дали с ръчни или механизирани способи.

ВиК връзки

Цени: 

– отпушване на мивки и сифони – от 45 до 60 лв. в зависимост от дължината на канала и сложността на запушване

– аварийно повикване при запушване – от 10 до 20 лв. в зависимост от сложността на запушването

Разполагаме с техника за отводняване на септични ями – машини, които чрез високо налягане изсмукват чрез вакуум мръсната вода от ямата. Това е услуга, която предлагаме не само за София, но и за близките околности.

Отводняване

Крайно неприятно е когато се запушат отходните тръби (улуците) на жилищните сгради, къщи и бизнес учрежденията. Причините най-често се дължат на попаднали в тях найлонови торби, кал, листа и др. В 411.bg сме в състояние не само да ги отпушваме, но и да ги поддържаме в добро състояние.

Почистване на водостоци

Запушването на шахтите е огромен проблем – в такива случаи водата не само не се отича, но и остава в канализационната система и може да причини избиване на вода на някои места, запушване и наводнения. Подобно на другите възможни проблеми, съпътстващи всяка една канализация, и с този водопроводчиците от 411.bg ще се справят. Най-често това става чрез ръчно отпушване – няколко майстори слизат в шахтата и я отпушват, защото понякога машините не са в състояние да измъкнат затлачилите се вътре камъни, боклуци и др.

Отпушване на шахти

Отпушваме ги независимо дали са хоризонтални или вертикални. При първия вид е характерно, че водата се връща нагоре, а при втория (използват се най-вече в мазетата на жилищните кооперации) избива през сифона. Отпушването се осъществява чрез специални отвори или направо през канала на тоалетната чиния.

ВиК услуги

Ако срещнете какъвто и да е проблем, свързан с Вашата канализация или планирате ремонтни дейности – бъдете сигурни, че нашите водопроводчици са на разположение на телефон 0878 433 411.