/* Plugin Name: Black Studio TinyMCE Widget Plugin URI: https://wordpress.org/plugins/black-studio-tinymce-widget/ Description: Adds a new "Visual Editor" widget type based on the native WordPress TinyMCE editor. Version: 2.2.10 Author: Black Studio Author URI: http://www.blackstudio.it Requires at least: 3.1 Tested up to: 4.5 License: GPLv3 Text Domain: black-studio-tinymce-widget Domain Path: /languages */ // Exit if accessed directly if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) { exit; } /** * Main plugin class * * @package Black_Studio_TinyMCE_Widget * @since 2.0.0 */ if ( ! class_exists( 'Black_Studio_TinyMCE_Plugin' ) ) { final class Black_Studio_TinyMCE_Plugin { /** * Plugin version * * @var string * @since 2.0.0 */ public static $version = '2.2.10'; /** * The single instance of the plugin class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $_instance = null; /** * Instance of admin class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $admin = null; /** * Instance of admin pointer class * * @var object * @since 2.1.0 */ protected static $admin_pointer = null; /** * Instance of compatibility class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $compatibility = null; /** * Instance of the text filters class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $text_filters = null; /** * Return the main plugin instance * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function instance() { if ( is_null( self::$_instance ) ) { self::$_instance = new self(); } return self::$_instance; } /** * Return the instance of the admin class * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function admin() { return self::$admin; } /** * Return the instance of the admin pointer class * * @return object * @since 2.1.0 */ public static function admin_pointer() { return self::$admin_pointer; } /** * Return the instance of the compatibility class * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function compatibility() { return self::$compatibility; } /** * Return the instance of the text filters class * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function text_filters() { return self::$text_filters; } /** * Get plugin version * * @return string * @since 2.0.0 */ public static function get_version() { return self::$version; } /** * Get plugin basename * * @uses plugin_basename() * * @return string * @since 2.0.0 */ public static function get_basename() { return plugin_basename( __FILE__ ); } /** * Class constructor * * @uses add_action() * @uses add_filter() * @uses get_option() * @uses get_bloginfo() * * @global object $wp_embed * @since 2.0.0 */ protected function __construct() { // Include required files include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-widget.php' ); // Include and instantiate admin class on admin pages if ( is_admin() ) { include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-admin.php' ); self::$admin = Black_Studio_TinyMCE_Admin::instance(); include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-admin-pointer.php' ); self::$admin_pointer = Black_Studio_TinyMCE_Admin_Pointer::instance(); } // Include and instantiate text filter class on frontend pages else { include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-text-filters.php' ); self::$text_filters = Black_Studio_TinyMCE_Text_Filters::instance(); } // Register action and filter hooks add_action( 'plugins_loaded', array( $this, 'load_compatibility' ), 50 ); add_action( 'widgets_init', array( $this, 'widgets_init' ) ); } /** * Prevent the class from being cloned * * @return void * @since 2.0.0 */ protected function __clone() { _doing_it_wrong( __FUNCTION__, __( 'Cheatin’ uh?' ), '2.0' ); } /** * Load compatibility class * * @uses apply_filters() * @uses get_bloginfo() * @uses plugin_dir_path() * * @return void * @since 2.0.0 */ public function load_compatibility() { // Compatibility load flag (for both deprecated functions and code for compatibility with other plugins) $load_compatibility = apply_filters( 'black_studio_tinymce_load_compatibility', true ); if ( $load_compatibility ) { include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-compatibility.php' ); self::$compatibility = Black_Studio_TinyMCE_Compatibility::instance(); } } /** * Widget initialization * * @uses is_blog_installed() * @uses register_widget() * * @return null|void * @since 2.0.0 */ public function widgets_init() { if ( ! is_blog_installed() ) { return; } register_widget( 'WP_Widget_Black_Studio_TinyMCE' ); } /** * Check if a widget is a Black Studio Tinyme Widget instance * * @param object $widget * @return boolean * @since 2.0.0 */ public function check_widget( $widget ) { return 'object' == gettype( $widget ) && ( 'WP_Widget_Black_Studio_TinyMCE' == get_class( $widget ) || is_subclass_of( $widget , 'WP_Widget_Black_Studio_TinyMCE' ) ); } } // END class Black_Studio_TinyMCE_Plugin } // END class_exists check if ( ! function_exists( 'bstw' ) ) { /** * Return the main instance to prevent the need to use globals * * @return object * @since 2.0.0 */ function bstw() { return Black_Studio_TinyMCE_Plugin::instance(); } /* Create the main instance */ bstw(); } // END function_exists bstw check else { /* Check for multiple plugin instances */ if ( ! function_exists( 'bstw_multiple_notice' ) ) { /** * Show admin notice when multiple instances of the plugin are detected * * @return void * @since 2.1.0 */ function bstw_multiple_notice() { global $pagenow; if ( 'widgets.php' == $pagenow ) { echo '
'; /* translators: error message shown when multiple instance of the plugin are detected */ echo '

' . esc_html( __( 'ERROR: Multiple instances of the Black Studio TinyMCE Widget plugin were detected. Please activate only one instance at a time.', 'black-studio-tinymce-widget' ) ) . '

'; echo '
'; } } add_action( 'admin_notices', 'bstw_multiple_notice' ); } // END function_exists bstw_multiple_notice check } // END else function_exists bstw check Проектиране и изграждане на ел инсталации, табла, осветление
  • гр. София, ул. Мюнхен 2

  • 0878 433 411 / 0885 880 230

  • office@411.bg

В областта на скритото осветление има възможност да бъдат създадени различни уникални и оригинални варианти. Те се предлагат на вниманието Ви от специалистите на 411.bg, ако не е налице Ваш собствен проект. На Ваше разположение са експерти, чиито съвети и консултации ще Ви улеснят за перфектното решение, като се постига най-добрия резултат и оптималното осветление. То се монтира както в най-различни помещения, така и по елементи от сградни фасади – по този начин зданието изпъква сред околната среда.

Скрито осветление се инсталира с различно предназначение, както в жилището: например, във Вашия хол, спалня, трапезария, така също и на обществени места – концертни, театрални и кинозали, заведения, площадни и паркови естради, дискотеки, клубове. Особена атмосфера създава, когато бъде включено в екстрериорния дизайн на открити пространства – градини, паркове, стадиони, басейни и др.

Достатъчно е да ни посочите къде искате да бъде инсталирано. Нашите електротехници поемат реализацията и изпълнението в сроковете, които желаете, и с необходимото високо качество. Възможностите са за разнообразни формати, съдържащи светлини в различни цветове, разположени асиметрично, симетрично или концентрирано.

Експертите на 411.bg винаги имат винаги готовност да откликнат на Вашите идеи за красиво и естетично скрито осветление.

Монтаж осветление

Цени : 

Цените за изграждане на скрито осветление се определят от вида на осветителните тела и сложността на дизайна.

Електрическото табло е твърде важен елемент от всяка елинсталация. В него се намират контролните и измервателни устройства, индикиращи използваната електрическа енергия, а също и параметрите на подаваната в момента. Когато тези параметри излязат от определените норми, именно електрическото табло чрез защитните устройства в него – автоматични предпазители и електромери, прекратява подаването на електрически ток и така предпазва цялата система от опасни повреди и аварии.

Нашите специалисти изграждат, монтират и поставят желаните от Вас разновидности контролни и електромерни електрически табла за различни типове сгради – както жилищни, така и обществени. Всички съставни части се инсталират според изискванията за сигурност, безопасност и защита.

Експертите от 411.bg винаги са на разположение, за да имате в жилищната или обществена сграда едно перфектно проектирано, изградено и монтирано електрическо табло с всички необходими компоненти – гарантиращи точното измерване на използваната и подавана електроенергия, както и оптималното функциониране на цялата електрическа инсталация.

Проектиране и изграждане на ел табла

Цени : 

–  с 4 предпазителя – 150 лв.
–  с 5 предпазителя – 170 лв.
–  с 6 предпазителя – 185 лв.
–  с 7 предпазителя – 195 лв.
–  с 8 предпазителя – 205 лв.
–  с 9 предпазителя – 215 лв.
–  с 10 предпазителя – 220 лв.
–  с 11 предпазителя – 225 лв.
–  с 12 предпазителя – 230 лв.

Слаботоковата инсталация по принцип е допълнителен елемент от енергийното подсигуряване на сградата. Тя не е свързана с централната електрическа инсталация, като се изгражда по заявено желание от страна на клиента в съответствие с неговите нужди и с предназначението, което й се предписва.

Какво се разбира под израза “слаботокова инсталация”? Това са домофонни и видеодомофонни уредби, звънчеви устройства, системи за видеонаблюдение и охрана, противопожарни инсталации, високоговорителни уредби. Разновидностите и моделите са с богат асортимент в зависимост от обектите, където се изграждат и монтират.

Специалистите от 411.bg са винаги на Ваше разположение и ще откликнат на нуждите и желанията Ви при проектиране, изграждане, монтиране и поддържане на слаботокови инсталации в съответствие с Вашите изисквания и специфичните характеристики на зданието, което ще бъде обслужвано – обществена сграда, магазин, еднофамилна жилищна сграда, вила, блок или кооперация, склад, спортна зала, офисно здание и др.

Монтаж на слаботокови инсталации

Цени :

Eлектротехниците на 411.bg изграждат и поддържат всякакви видове слабо-токови инсталации. На тях можете да възложите изграждането на пожароизвестяващи системи, системи за достъп, домофонни и звънчеви инсталации, високоговорителни системи в училища и учреждения.

Електрическите инсталации, обслужващи дадена сграда, са различни видове – вътрешни, външни, осветителни, силови, захранващи съответно оборудване, мълниезащитни, занулителни, заземителни и т. н. Нашите специалисти от 411.bg са готови да проектират, изградят и монтират електроинсталацията, от която се нуждаете, професионално и с гарантирано качество, като се спазват всички стандарти за сигурност. Независимо какъв е видът на електрическата инсталация – външна или вътрешна, осветителна, захранваща или друга, те са на Ваше разположение от началото на процеса на проектиране до предаването на готовата инсталация за експлоатация. Мащабите и спецификата на конкретния обект не са от значение – ние разполагаме с мобилни екипи за най-различни случаи при проектиране, изграждане, монтиране и поддържане на електрически инсталации за разнообразни проекти и обекти на работа: обществени и жилищни сгради, офиси, заведения, магазини и др.

Специално за външните инсталации трябва да се има предвид необходимостта от високо ниво на гарантиране на тяхната безопасност. Причината е, че те, както личи по названието им, обикновено се разполагат на открити или полуоткрити места – под навесни конструкции, до външни стени, за осветяване на паркове и градини и т. н., където са директно изложени на неблагоприятни климатични условия: дъжд, сняг, висока влажност на въздуха и т. н., което е предпоставка за създаване на евентуални рискови ситуации.

Именно участието на компетентни спецалисти по изграждане и монтаж на електрически инсталации е гаранция за сигурното им и безопасно функциониране.

Проектиране на ел. инсталации

Цени : 

Цените за изграждане на електроинсталации се определят от сложността на проекта и особеностите на обекта.