/* Plugin Name: Black Studio TinyMCE Widget Plugin URI: https://wordpress.org/plugins/black-studio-tinymce-widget/ Description: Adds a new "Visual Editor" widget type based on the native WordPress TinyMCE editor. Version: 2.2.10 Author: Black Studio Author URI: http://www.blackstudio.it Requires at least: 3.1 Tested up to: 4.5 License: GPLv3 Text Domain: black-studio-tinymce-widget Domain Path: /languages */ // Exit if accessed directly if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) { exit; } /** * Main plugin class * * @package Black_Studio_TinyMCE_Widget * @since 2.0.0 */ if ( ! class_exists( 'Black_Studio_TinyMCE_Plugin' ) ) { final class Black_Studio_TinyMCE_Plugin { /** * Plugin version * * @var string * @since 2.0.0 */ public static $version = '2.2.10'; /** * The single instance of the plugin class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $_instance = null; /** * Instance of admin class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $admin = null; /** * Instance of admin pointer class * * @var object * @since 2.1.0 */ protected static $admin_pointer = null; /** * Instance of compatibility class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $compatibility = null; /** * Instance of the text filters class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $text_filters = null; /** * Return the main plugin instance * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function instance() { if ( is_null( self::$_instance ) ) { self::$_instance = new self(); } return self::$_instance; } /** * Return the instance of the admin class * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function admin() { return self::$admin; } /** * Return the instance of the admin pointer class * * @return object * @since 2.1.0 */ public static function admin_pointer() { return self::$admin_pointer; } /** * Return the instance of the compatibility class * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function compatibility() { return self::$compatibility; } /** * Return the instance of the text filters class * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function text_filters() { return self::$text_filters; } /** * Get plugin version * * @return string * @since 2.0.0 */ public static function get_version() { return self::$version; } /** * Get plugin basename * * @uses plugin_basename() * * @return string * @since 2.0.0 */ public static function get_basename() { return plugin_basename( __FILE__ ); } /** * Class constructor * * @uses add_action() * @uses add_filter() * @uses get_option() * @uses get_bloginfo() * * @global object $wp_embed * @since 2.0.0 */ protected function __construct() { // Include required files include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-widget.php' ); // Include and instantiate admin class on admin pages if ( is_admin() ) { include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-admin.php' ); self::$admin = Black_Studio_TinyMCE_Admin::instance(); include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-admin-pointer.php' ); self::$admin_pointer = Black_Studio_TinyMCE_Admin_Pointer::instance(); } // Include and instantiate text filter class on frontend pages else { include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-text-filters.php' ); self::$text_filters = Black_Studio_TinyMCE_Text_Filters::instance(); } // Register action and filter hooks add_action( 'plugins_loaded', array( $this, 'load_compatibility' ), 50 ); add_action( 'widgets_init', array( $this, 'widgets_init' ) ); } /** * Prevent the class from being cloned * * @return void * @since 2.0.0 */ protected function __clone() { _doing_it_wrong( __FUNCTION__, __( 'Cheatin’ uh?' ), '2.0' ); } /** * Load compatibility class * * @uses apply_filters() * @uses get_bloginfo() * @uses plugin_dir_path() * * @return void * @since 2.0.0 */ public function load_compatibility() { // Compatibility load flag (for both deprecated functions and code for compatibility with other plugins) $load_compatibility = apply_filters( 'black_studio_tinymce_load_compatibility', true ); if ( $load_compatibility ) { include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-compatibility.php' ); self::$compatibility = Black_Studio_TinyMCE_Compatibility::instance(); } } /** * Widget initialization * * @uses is_blog_installed() * @uses register_widget() * * @return null|void * @since 2.0.0 */ public function widgets_init() { if ( ! is_blog_installed() ) { return; } register_widget( 'WP_Widget_Black_Studio_TinyMCE' ); } /** * Check if a widget is a Black Studio Tinyme Widget instance * * @param object $widget * @return boolean * @since 2.0.0 */ public function check_widget( $widget ) { return 'object' == gettype( $widget ) && ( 'WP_Widget_Black_Studio_TinyMCE' == get_class( $widget ) || is_subclass_of( $widget , 'WP_Widget_Black_Studio_TinyMCE' ) ); } } // END class Black_Studio_TinyMCE_Plugin } // END class_exists check if ( ! function_exists( 'bstw' ) ) { /** * Return the main instance to prevent the need to use globals * * @return object * @since 2.0.0 */ function bstw() { return Black_Studio_TinyMCE_Plugin::instance(); } /* Create the main instance */ bstw(); } // END function_exists bstw check else { /* Check for multiple plugin instances */ if ( ! function_exists( 'bstw_multiple_notice' ) ) { /** * Show admin notice when multiple instances of the plugin are detected * * @return void * @since 2.1.0 */ function bstw_multiple_notice() { global $pagenow; if ( 'widgets.php' == $pagenow ) { echo '
'; /* translators: error message shown when multiple instance of the plugin are detected */ echo '

' . esc_html( __( 'ERROR: Multiple instances of the Black Studio TinyMCE Widget plugin were detected. Please activate only one instance at a time.', 'black-studio-tinymce-widget' ) ) . '

'; echo '
'; } } add_action( 'admin_notices', 'bstw_multiple_notice' ); } // END function_exists bstw_multiple_notice check } // END else function_exists bstw check Електротехник и ел. услуги в София- аварийни, поправка и поддръжка, електроуреди
 • гр. София, ул. Мюнхен 2

 • 0878 433 411 / 0885 880 230

 • office@411.bg

ЕЛ. УСЛУГИ

Предлагаме аварийни ел. услуги в София за електроинсталации, електрически ремонти, поправка и поддръжка на електрически инсталации и електроуреди, ел. услуги за монтаж на електрически уреди, електромери, електрически табла, контакти и прекъсвачи.

 

Ел. услуги 411 осигурява 24-часово аварийно отстраняване на всякакви повреди по ел. инсталации! Телефон 0700-89-041

 

При нужда от поправка или подмяна на електроинсталацията или на някой от електроуредите във Вашия дом, при авария в електрическата система на Ваше разположение са нашите електротехници. Те ще работят  бързо, лесно и надеждно, спестявайки Ви много време, пари и грижи.

 

Аварийни ел. услуги

 • Аварийно отстраняване на ел. повреди
 • Цялостна електрификация на новопостроени сгради
 • Проектиране и полагане на електропреносна мрежа в жилищни и офис помещения
 • Окабеляване на сгради и апартаменти, преправяне остарели или проблемни електрически мрежи
 • Изграждане и ремонт на електро инсталации, поправка и подмяна на електрически табла
 • Разширяване на електропреносната мрежа, полагане и подмяна на захранващи кабели, удължаване на кабели

 

Ел. услуги за дома

 • Доизграждане и подмяна на ел. инсталации при извършване на ремонтни дейности
 • Направа на допълнителна електроинсталация за контакти над плот, за климатици, хладилници, печки
 • Монтаж и ремонт на електромери
 • Инсталация на вградени електроуреди, ремонт и подмяна на електрически уреди – бойлери, печки, хладилници
 • Ремонт и подмяна на прекъсвачи, превключватели, контакти и ключове
 • Изграждане на допълнително осветление на кухненски шкафове, лунички
 • Изграждане на допълнителни гнезда за ел. контакти, изграждане на енергоспестяващи инсталации

 

Изграждане, инсталация и ремонт

 • Инсталация и ремонт на отдушници и вентилационни системи
 • Монтаж и ремонт на осветителни тела
 • Изграждане на външно осветителна система, проектиране и изграждане на електрическа мрежа за градинско осветление
 • Изграждане и ремонт на домофонни инсталации, изграждане на заземителни и мълниезащитни инсталации
 • Проектиране, инсталиране и поддръжка на системи за сигурност и противопожарни системи
 • Изграждане на системи за видео наблюдение и контрол на достъпа, изграждане на слаботокови системи
 • Проектиране и изграждане на резервна електрическа мрежа, инсталация на отоплителна система, инсталация на протектори при пренатоварване на ел мрежата
 • Инсталиране на аудио и видео системи

 

Ел. монтажни услуги

 • Монтаж на етажна разпределителна кутия за слаботокова инсталация
 • Монтаж на евакуационно осветление
 • Монтаж на конзолна кутия за скрита инсталация, монтаж на ел. магнитен насрещник, монтаж на ключ за осветление
 • Монтаж на трифазен контакт, монтаж на звънчев бутон, монтиране на детектори за дим и аларми, монтиране на датчици и сензори за движение, монтиране на трансформатори на елекричество.

 

И още

 • Подмяна на бушони, фасунги
 • Тестване на всяка част от електрическата мрежа, диагностика и ремонт на цялата електропреносна мрежа, профилактика, поддръжка и периодична инспекция на цялата електрическа мрежа

 

С две думи – можем всичко, не се притеснявайте да ни потърсите, дори ако става въпрос само за завиване на крушка.

 

При спешна нужда от електротехник в София позвънете на телефон 0888 880 230!