/* Plugin Name: Black Studio TinyMCE Widget Plugin URI: https://wordpress.org/plugins/black-studio-tinymce-widget/ Description: Adds a new "Visual Editor" widget type based on the native WordPress TinyMCE editor. Version: 2.2.10 Author: Black Studio Author URI: http://www.blackstudio.it Requires at least: 3.1 Tested up to: 4.5 License: GPLv3 Text Domain: black-studio-tinymce-widget Domain Path: /languages */ // Exit if accessed directly if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) { exit; } /** * Main plugin class * * @package Black_Studio_TinyMCE_Widget * @since 2.0.0 */ if ( ! class_exists( 'Black_Studio_TinyMCE_Plugin' ) ) { final class Black_Studio_TinyMCE_Plugin { /** * Plugin version * * @var string * @since 2.0.0 */ public static $version = '2.2.10'; /** * The single instance of the plugin class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $_instance = null; /** * Instance of admin class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $admin = null; /** * Instance of admin pointer class * * @var object * @since 2.1.0 */ protected static $admin_pointer = null; /** * Instance of compatibility class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $compatibility = null; /** * Instance of the text filters class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $text_filters = null; /** * Return the main plugin instance * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function instance() { if ( is_null( self::$_instance ) ) { self::$_instance = new self(); } return self::$_instance; } /** * Return the instance of the admin class * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function admin() { return self::$admin; } /** * Return the instance of the admin pointer class * * @return object * @since 2.1.0 */ public static function admin_pointer() { return self::$admin_pointer; } /** * Return the instance of the compatibility class * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function compatibility() { return self::$compatibility; } /** * Return the instance of the text filters class * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function text_filters() { return self::$text_filters; } /** * Get plugin version * * @return string * @since 2.0.0 */ public static function get_version() { return self::$version; } /** * Get plugin basename * * @uses plugin_basename() * * @return string * @since 2.0.0 */ public static function get_basename() { return plugin_basename( __FILE__ ); } /** * Class constructor * * @uses add_action() * @uses add_filter() * @uses get_option() * @uses get_bloginfo() * * @global object $wp_embed * @since 2.0.0 */ protected function __construct() { // Include required files include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-widget.php' ); // Include and instantiate admin class on admin pages if ( is_admin() ) { include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-admin.php' ); self::$admin = Black_Studio_TinyMCE_Admin::instance(); include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-admin-pointer.php' ); self::$admin_pointer = Black_Studio_TinyMCE_Admin_Pointer::instance(); } // Include and instantiate text filter class on frontend pages else { include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-text-filters.php' ); self::$text_filters = Black_Studio_TinyMCE_Text_Filters::instance(); } // Register action and filter hooks add_action( 'plugins_loaded', array( $this, 'load_compatibility' ), 50 ); add_action( 'widgets_init', array( $this, 'widgets_init' ) ); } /** * Prevent the class from being cloned * * @return void * @since 2.0.0 */ protected function __clone() { _doing_it_wrong( __FUNCTION__, __( 'Cheatin’ uh?' ), '2.0' ); } /** * Load compatibility class * * @uses apply_filters() * @uses get_bloginfo() * @uses plugin_dir_path() * * @return void * @since 2.0.0 */ public function load_compatibility() { // Compatibility load flag (for both deprecated functions and code for compatibility with other plugins) $load_compatibility = apply_filters( 'black_studio_tinymce_load_compatibility', true ); if ( $load_compatibility ) { include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-compatibility.php' ); self::$compatibility = Black_Studio_TinyMCE_Compatibility::instance(); } } /** * Widget initialization * * @uses is_blog_installed() * @uses register_widget() * * @return null|void * @since 2.0.0 */ public function widgets_init() { if ( ! is_blog_installed() ) { return; } register_widget( 'WP_Widget_Black_Studio_TinyMCE' ); } /** * Check if a widget is a Black Studio Tinyme Widget instance * * @param object $widget * @return boolean * @since 2.0.0 */ public function check_widget( $widget ) { return 'object' == gettype( $widget ) && ( 'WP_Widget_Black_Studio_TinyMCE' == get_class( $widget ) || is_subclass_of( $widget , 'WP_Widget_Black_Studio_TinyMCE' ) ); } } // END class Black_Studio_TinyMCE_Plugin } // END class_exists check if ( ! function_exists( 'bstw' ) ) { /** * Return the main instance to prevent the need to use globals * * @return object * @since 2.0.0 */ function bstw() { return Black_Studio_TinyMCE_Plugin::instance(); } /* Create the main instance */ bstw(); } // END function_exists bstw check else { /* Check for multiple plugin instances */ if ( ! function_exists( 'bstw_multiple_notice' ) ) { /** * Show admin notice when multiple instances of the plugin are detected * * @return void * @since 2.1.0 */ function bstw_multiple_notice() { global $pagenow; if ( 'widgets.php' == $pagenow ) { echo '
'; /* translators: error message shown when multiple instance of the plugin are detected */ echo '

' . esc_html( __( 'ERROR: Multiple instances of the Black Studio TinyMCE Widget plugin were detected. Please activate only one instance at a time.', 'black-studio-tinymce-widget' ) ) . '

'; echo '
'; } } add_action( 'admin_notices', 'bstw_multiple_notice' ); } // END function_exists bstw_multiple_notice check } // END else function_exists bstw check ВиК услуги, професионален водопроводчик, помощ при авария и домашен майстор
 • гр. София, ул. Мюнхен 2

 • 0878 433 411 / 0885 880 230

 • office@411.bg

Водопроводчиците в 411.bg са едни от най-добрите в своята професия. Независимо дали планирате ремонт или се нуждаете от спешна ВиК помощ, може да ни търсите денонощно. Нашите майстори ще бъдат при вас до половин час.

Ето най-важните услуги, които извършваме:

 ОТПУШВАНЕ

Това е основополагаща ВиК дейност, в която водопроводчиците на 411.bg са специалисти. Отпушваме:

 • Щранговете. Важи за всички видове (вертикални, хоризонтални) и за всички водопреносни системи, независимо дали са в жилищни кооперации, къщи или бизнес сгради.
 • Тоалетните. Извършваме тази услуга, независимо дали ще използваме ръчен или машинен метод.
 • Мивките. Заедно с тоалетните, те се запушват най-често.
 • Каналите. Имаме на разположение техника за диагностика, с която установяваме точното местонахождение на проблема.
 • Сифоните. Също постоянно правят проблеми – често се запушват и затлачват от мазнини и мръсотия.
 • Септичните ями. Разполагаме със специализирана техника, с която изсмукваме мръсотията от тях.
 • Улуците. Отпушваме ги независимо дали са монтирани по жилищни сгради, къщи или учреждения.
 • Шахти. Тяхното запушване може до доведе до тежки наводнения, затова е важно веднага да се прибегне до отпушването им.

 СМЯНА НА ВиК ЕЛЕМЕНТИ

При повреда и износване на елемент от Вашата водопреносна система, може да разчитате на водопроводчиците на 411.bg

 • Щрангове. Подменяме вертикални и хоризонтални такива.
 • Тръби. Същото важи и за абсолютно всички видове тръби.
 • Кранове. Хубаво е да се сменят, когато започнат да протичат, защото това освен финансови загуби, може да доведе и до наводнения.
 • Водомери. Подменяме и старите водомери според всички изисквания за качество и стандарт.

 МОНТАЖ

Монтираме абсолютно всички елементи, уреди или механизми, които по някакъв начин участват във водопреносната система.

 • Мивки. Извършваме монтаж на всички видове, независимо дали става въпрос за такива в хотели, апартаменти, обществени сгради.
 • Електроуреди – бойлери, перални, съдомиялни и др. Освен тези най-разпространени уреди, можем да монтираме всички, които се употребяват в банята – душ батерии, вани, джакузита, тоалетни чинии, казанчета и др.
 • ВиК елементи. Монтираме водомери, смесители, кранове, меки връзки и др.

 ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК СИСТЕМИ

Ако сте останали с впечатлението, че работим „само на дребно”, това далеч не е така. Имаме техника за най-огромните и сложни проекти.

 ПРОЕКТИРАНЕ И УЗАКОНЯВАНЕ НА ВиК ИНСТАЛАЦИИ

Това е вече висша математика в нашата дейност, с която също сме на „ти”.

 РЕМОНТ

Ремонтираме всичко, което по някакъв начин е свързано с Вашата ВиК система:

 • ВиК инсталацията.
 • Бойлера.
 • Тоалетно казанче и всички други елементи във Вашата баня.

 ОТКРИВАНЕ И СПИРАНЕ НА ТЕЧОВЕ

Имаме техника, с която диагностицираме всички видове течове, след което да ги спрем.

Дори и в най-кризисните ситуации може да разчитате на водопроводчиците от 411.bg – търсете ги по всяко време на телефон 0878 433 411.